ششمین اجتماع ارکان نجم برگزار گردید!

گزارش: شفیع رحمانی-هرات ششمین اجتماع ارکان نجم به تاریخ 1 و 2 حمل سال 1397 شمسی در ولایت هرات برگزار

بیشتر بخوانید