هفت و هشت ثور از منظر دیگر!

 
 
 
 
 
 
 
 

کالمونه

ستر ناورین راروان دی!

July 15, 2018 0

بسم الله الرحمن الرحیم عبدالجبار مطمئن د یوه عادي لیکوال په توګه نه غواړم فني او مسلکي خبري وکړم، غواړم

برنامه ها

ازمایښتی کانکور

July 12, 2018 0

راپور: نجم ننگرهار نجم ننګرهار ۱۳۹۷/۴/۱۷ تاریخ د ازمایښتی کانکور ازموینه ترسره کړه! یاده ازمونه د عیدګاه په مسجد کې

مقالات

ستر ناورین راروان دی!

July 15, 2018 0

بسم الله الرحمن الرحیم عبدالجبار مطمئن د یوه عادي لیکوال په توګه نه غواړم فني او مسلکي خبري وکړم، غواړم