هفت و هشت ثور از منظر دیگر!

 
 
 
 
 
 
 
 

کالمونه

کسوف و خسوف نشانه ای از نشانه های قدرت…

July 28, 2018 0

نصرت الله ننگیار رکن نجم کسوف و خسوف از جمله پدیده های نورمال و فرآیند طبیعی است که در اثر

برنامه ها

ازمایښتی کانکور

July 12, 2018 0

راپور: نجم ننگرهار نجم ننګرهار ۱۳۹۷/۴/۱۷ تاریخ د ازمایښتی کانکور ازموینه ترسره کړه! یاده ازمونه د عیدګاه په مسجد کې

مقالات

همه چیز زیباست جز اندیشۀ من و تو

August 4, 2018 0

نبشتۀ: فرید شاهین ۱۳۹۷/۵/۱۲/ ه – ش تنهـا من و تو نیستیم که در این "کـره" خاکی زندگی میکنیم، بلکه