امام شهید حسن البنا رحمه الله، معلم ربانی
Bahara Husian zada
برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان چه باید کرد؟
sameer omar
 
 
جوانان امت اسلامی
 
 
fareed
 

کالمونه

January 28, 2019 0

انسانی که میجوید میابد!: شعر: فرید شاهین گر جهـد نکنی، شهد حیات به کام تو نیست گر مصرع ننویسی، هیچ

برنامه ها

نجمِ کاپیسا مسابقه سیرت خلفای راشده را برگزار کرد!

February 8, 2019 0

نجمِ کاپیسا مسابقه سیرت خلفای راشده را برگزار کرد! گزارش: گروپ رسانه یی نجم کاپیسا مسابقه سیرت خلفای راشده روز

مقالات

برای اهدافت زندگی کن!

February 10, 2019 0

برای اهدافت زندگی کن! نبشتۀ: فرید شاهین در زندگی ات یک هدفی را مشخص کن و گر نه تا آخر