هفت و هشت ثور از منظر دیگر!

 
 
 
 
 
 
 
 

کالمونه

جنگ؛ بس است!

June 20, 2018 0

نویسنده: عبدالرحمن عزام انسان موجودی است دو بعدی؛ دارای ویژگی پذیرشِ صلاح و فساد؛ که اگر در زمینه‏ی رشد و

برنامه ها

هر مسیری به صلح منتهی شود؛ راهیان آن مسیریم..

June 16, 2018 0

گزارش: تیم رسانه ی نجم هرات کشور عزیز ما افغانستان برای بیش از 4 دهه شاهد جنگ های خونین و

مقالات

جنگ؛ بس است!

June 20, 2018 0

نویسنده: عبدالرحمن عزام انسان موجودی است دو بعدی؛ دارای ویژگی پذیرشِ صلاح و فساد؛ که اگر در زمینه‏ی رشد و