تاثیرات روانی جنگ بالای جامعه
سرزمینم چی آسان میسوزد!
کمک های انسانی نجم به غزنی رسید!
 
ژرف نگر باشیم

کالمونه

برادر

September 20, 2018 0

سروده ای از :جاوید صمدی اگردریایی دل آبیست تویی فانوس زیبایش اگرآینه یک دنیاست تویی مفهوم و معنایش تویعنی دسته

برنامه ها

نجم خواهران از محصلات ممتاز تقدیر به عمل آورد

September 15, 2018 0

نجم خواهران هرات روز جمعه مورخ ٩٧/٦/٢٣ در سالون انجمن اخلاق معرفت همايش تقدير از محصلات ممتاز را برگزار نمود.

مقالات

بعضی ها قـابل ستایش اند

September 25, 2018 0

  نوشتۀ: فـرید شاهین   آنانیکه کمر همت را می بندند و خود را برای ایثار گری تقدیم جامعه و