امام شهید حسن البنا رحمه الله، معلم ربانی
Bahara Husian zada
برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان چه باید کرد؟
sameer omar
 
 
جوانان امت اسلامی
 
 
fareed
 

کالمونه

منفی گرا نباشید!

December 16, 2018 0

نبشته: فرید شاهین   اندیشه انسانها دارای دو جنبه میباشد، مثبت گرا و منفی گرا، باید گفت که آنها تا

برنامه ها

تقدیر از فارغین ممتاز دانشگاه البیرونی!

December 21, 2018 0

گزارش از: گروپ رسانه یی نجمِ کاپیسا ادارهٔ ساحوی‌ دانشگاه البیرونی به روز پنجشنبه مؤرخ ۲۹ قوس از فارغین ممتاز

مقالات

تودۀ مردم؛ مایۀ قدرت استبدادگران اند!

January 24, 2019 0

تودۀ مردم؛ مایۀ قدرت استبدادگران اند! توده ‏ی مردم مایه ‏ی قوت و قدرت و نیروی استبدادگران اند. مستبدان توسط