دانلود کتاب ارکان اسلام

نام کتاب ارکان اسلام
نویسنده مولوی امین الله ازره وال
مترجم عبدالبصیر مؤمن حکیمی
مرحلۀ مطالعاتی نصاب درسی
دریافت کتاب دانلود

 

از مقدمۀ کتاب:

ارکان پنجگانة اسلام تهداب و بنیاد اسلام را تشکیل میدهد و از طرف دیگری در زندگی عملی، دعوتی و تربیتی انسان تأثیر خیلی عمیق دارد. به همین علت آموختن آن بالای هر انسان مکلف فرض و ضروری است. و بخاطری که این ارکان پنجگانه اساس و بنیاد سایر اعمال را تشکیل میدهد، پس تا زمانی که این ارکان به صورت درست عملی نگردد سایر اعمال فایده و تأثیر قابل تذکری نخواهد داشت. در جامعة ما این مبادی و اصول اسلام را بنام پنج بنای اسلام میخوانند و در کتابی که اکنون در دسترس تان قرار دارد،کوشش نموده ایم تا همین پنج بنای اسلام را با تفصیلات ضروری آن در برابر خواننده قرار دهیم تا از یک طرف فهم و درک امور متذکره به صورت شعوری و آگاهانه در بین جامعه عام گردد و از طرف دیگر تأثیر هرچه بیشتر آن در میدان عملی، تربیتی و دعوتی برازنده تر گردد.

برای دریافت این کتاب روی کلمۀ دانلود کلیک نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *