از فراز ســـنگر به راه رهــبر

نوشته: عطاء الحق قانت، رکن نجم بغلان

ما مـــسلمانان که مغلوب یـــــــهود نصـــارا شدیم

ما ز یک اصل بر خواسته راهی هر شاخذار شدیم

ما با این جــــــفا طعـــــنه بر کیش مسیحیان شدیم

باز هم شکر به این گویــــــــیم که اهل ایمان شدیم

گر تو مـیخواهی ای مســـــلمان قوی باهمت شویم

از اب باران پند بگــ-یر یک ســـیل پر قوت شویم

“موحد”

ما ازشهادت اندیشمندان دعوت وچالش های سد راه آن نمی هراسیم چون هنگام تعهد به آن،  به این سرنوشت آگاه بودیم و آن را علت برای برقراری صلح وجهاد می دانیم.

من سرباز حرکت اسلامی در ابراز از شهادت علمای ربانی و دعوت گران مخلص همچون رهبر فرزانه دوکتور استاد محمدعاطف شهید از نهایت حسرت تآثرو تاسف از قله های سنگر داغ دعوت کشور چنین می نگارم.

دیگر استکبار جهانی ودشمنان بشریت با راه اندازی برنامه های ضد اسلامی وانسانی قادر نیستند تا کشور های اسلامی وامت اسلامی مورد ظلم وترویج برنامه های غیر انسانی وغیر اسلامی شان قرار دهند،و فکر اینکه با به شهادت رسانیدن دعوت گران وقطع رابطه مردم بادین، و ترویج فهم اشتباه دین، میتوانند به اهداف مغرض شان برسند را از سر بدور کنند، زیرا نسل جوان و متعهد به اندیشه و فکر اسلامی در راه بیداری امت اسلامی، شب و روز تلاش نموده و به هیچ کسی فرصت نشر و پخش افکار ضد دینی را نخواهند داد.

وقتی آن فرا رسیده است، که ما فرزندان حرکت اسلامی یکبار دیگر خواب وخیال را از سر بیرون کرده باهم متحد ودر تطابق با گفتار اسلام در راه دفاع از اخلاق ودستورات انسان ساز محمدی وسرکوب دین ستیزان وسازمان های خادم غرب آستین بر زده وبرای ایجاد جامعه سالم انسانی همپایه کشور های ابر قدرت اسلامی وغیر اسلامی قدرت نمایی نمائیم.

گرچه نبود دعوت گران بزرگ در میان امت مسلمه ضایعه بزرگی است اما آنان فورمول ساده یی برای مان تشکیل وبا ثبوت نزد مایان گذاشتند.

حلقات داخلی که برای اجرا برنامه های غرب و استکبار جهانی دست به ترور های هدفمند  شخصیت های اسلامی می زنند  این را بدانند که طیف های بزرگ از علما ،جوانان، دعوت گران و مجاهدان در این خطه دست به دست هم داده واختلافات را کنار گذاشته واقدام به تشخیص وتداوی درد امت مسلمان  کردند.

آری هستند جوانانی که مانند کوکب درخشان در آسمان بیدارگری اسلامی در سرزمین اسلامی افغانستان شبها وروزها را مانند امام شهید (حسن البنآ) غرض تشخیص درد امت اسلامی به خرچ می دهند.

به یاد دارم استاد شهید این نکته را بارها برایمان گوش زد می نمودند” به نقاط مشترک توجه داشته  وهمیشه به حسابات خود مراجعه کنید، تا باشد دیگر دست جاسوسان غرب قطع شود”

از آغاز حرکت اسلامی وشروع مکتب امام شهید حسن البنآء رحمه الله   تا روند سریعش در افغانستان شاهد موج از خون ریزی ها وشهادت بزرگترین داشمندان ودعوت گران مان بوده ایم چون از موعوداصلی وحقیقی ذات اقدس الهی برای بنده های نیک اش همآنا شهادت وجهاد است. من به عنوان رکن نهضت اسلامی جوان از بدو تعهد به دعوت تا اخذ بهترین حق برای هرمؤمین واقعی که همانا شهادت است خود را مسؤل نزد الله محسوب می کنم.

والله علی ما اقول وکیل.

عطاءالحق قانت رکن ومعاون اداره ساحوی نجم پلخمری

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *