زاهد جلالي له ماشومتوب نه مې له ليکوالۍ سره لېونۍ مينه وه. زما د کاکا مرحوم استاد ميرحمزه يو پراخ کتابتون و، چې زما په…

محمد نواب خوښ په ټوله کې شعر له معنا خالي نه شي رامنځته کېدای، د شعر خپل معنوي جوهر هغه لېږدونکې افاده ده، چې له…

حمزه حکیمي منبع: مجلۀ نجم مردم در زندگی خود به سه دستۀ اصلی تقسیم میشوند: ـ  سازندگان رویداد ها ـ  بازیگران در رویداد ها ـ …

حفیظ پیرزاده یو دوست غټه دوسیه راته په میز کیښوده او هیله یی راڅخه وکړه چې په پوره غور او دقت یی ولولم، سمونې پکې…

عبدالمعید هاشمي سره له دې چې په چاپي او برېښنايي رسنيو کې پراختيا رامنځته شوې او هر څوک خبر  پېژني. په نړۍ کې بېلابېل سرويسونه…