رهبر کیست؟

January 30, 2015 0

نگارنده: دوکتور رحمت الله زاهد برگردان: ذبیح الله حلیم رهبری یک ملت بخصوص جوانان کار سهل و سادهء نیست. جوانان دارای احساسات و عواطف اند،…

دا نجم دی!

January 28, 2015 0

مدثر اسلامي د شپې ناوخته له غونډې خلاص شوم. له کوټې راووتم. بله کوټه کې بریښنا لګیده. دروازې ته، چې نږدې شوم غږیدا مې اوریده.…