طرح تفصیلی (پروسۀ مبارزه با ویروس کرونا در ولایت فراه)

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مقدمه:

ویروس کرونا به عنوان زیانبارترین پدیدۀ دنیای فعلی بشر و بزرگترین چالش جهان که اکثریت مطلق کشورها و ملل دنیا را به صورت مستقیم و غیر مستقیم متضرر ساخته است؛  در چند ماه اخیر بزرگترین کشورهای جهان را به چالش کشیده و نظام­های صحی، سیاسی و نظم اجتماعی آنها را درهم کوبیده و کشورهای فوق الذکر قربانی انسانی و اقتصادی زیادی را در امر مبارزه با این وباء ویرانگر متقبل شده اند و میشوند.

افغانستان به عنوان کشوری که از ابتدائی­ترین خدمات صحی و نیازهای اساسی محروم است، و با توجه به ضعف اقدمات پیشگیرانۀ دولت، ممکن این کشور بزرگترین قربانی این ویروسِ خطرناک در جهان باشد.

بدین اساس، جمعیت اصلاح افغانستان، نهاد جوانان مسلمان(نجم)، موسسۀ خیریه احساس، انجمن طبی اسلامی افغانستان(ایما)، مجمع علمی علمای افغانستان و شفاخانه الحیات بر اساس یک مسئولیت انسانی و وجیبه اسلامی و ملی و درک عمق فاجعه در کشور؛  اتحاد ملی مبارزه با کرونا را در کابل اساس گذاشتند و به پیروی از آن در تمام ولایات کشور کمیته­های کاریِ متشکل از نمایندگان نهادهای فوق الذکر و سایر نهادهای مدنی رضاکار در راستای مبارزۀ فراگیر با این وباء مهلک ایجاد شده و فعالیت می­نمایند.

به پیوست ایجاد اتحاد ملی مبارزه با کرونا، اداره ولایتی جمعیت اصلاح فراه، دفتر ولایتی نجم فراه و اداره ولایتی موسسۀ خیریه احساس؛ گروه کاری مشترک نهادهای مدنی فراه در راستای مبارزه با ویروس کرونا را در این ولایت ایجاد نمودند.

اهداف گروه

 • ارائه طرح مفصلی بر پروسۀ مبارزه با ویروس کرونا در فراه و دعوت از نهادهای مدنی، دولت و خیرین برای عملی نمودن این طرح؛
 • ایجاد انسجام میان فعالیت­های متفرقه نهادهای مدنی و تشویق شان جهت همگام شدن با این گروه؛
 • یاری رساندن کمیته ولایتی مبارزه با ویروس کرونا در فراه از طریق اعزام نیروی بشری، ارائه طرح و تقویت کمپاین­ها؛
 • سهم­گیری فعال در پروسه آگاهی دهی، دادخواهی، قرنطین شهر، پروسه حفظ الصحه اجتماعی و تهیه و توزیع بسته­های غذائی برای خانواده­های فقیر
 • ایجاد هماهنگی لازم میان فعالیت­های دولت، نهادهای مدنی، خیرین انفرادی، علما و موسسات خیریه و تشخیص متضررین واقعی و جلوگیری از تداخل و تکرار فعالیت­های انجام شده و پلان شده؛
 • سایر فعالیت­های که به صورت آنی بوجود خواهند آمد.

اختصارات:

اختصارات ذیل در این طرح دارای معانی ذیل اند.

 • گروه کاری: (گروه کاری مشترک نهادهای مدنی فراه در راستای مبارزه با ویروس کرونا، برای فعلن شامل جمعیت اصلاح، نجم و نهاد خیریه احساس می­شود).
 • کمیته ولایتی: (کمیته ولایتی مبارزه با کرونا- کمیته دولتی که از سوی مقام ولایت ایجاد گردیده است)

اینک طرح گروه کاری مشترک نهادهای مدنی فراه در راستای مبارزه با ویروس کرونا در ولایت فراه برای اجراءت بعدی در طی پنج اولویت خدمت رهبری حکومت محلی، کمیته ولایتی مبارزه با کرونا، نهادهای مدنی، موسسات، رسانه­ها و خیرین انفرادی ارائه می­گردد. امیدوارم الله متعال همه ملت مظلوم مان را از شر این آفت هلاک کننده نجات داده و این طرح را در راستای حفظ جان و سلامت ملت مان موثر قرار دهد.

آمین

 

 

اولویت اول

پروسۀ آگاهی دهی عامه

الف): توزیع20000 (بیست هزار ) بروشور و نصب 1000 (هزار)پوستر کلان در معابر عام

نیاز است تا در هفته جاری به تعداد بیست هزار بروشور معلوماتی در پیوند به اقدامات وقائیوی و جدی بودن این ویروس برای مردم عام توزیع گردد. از آنجائیکه مرکز فراه و ولسوالی­های قلعه­کاه، شیب­کوه، جوین و اناردره از متضررین احتمالی در این ولایت به شمار می­روند، به تعداد چهار  هزار بروشور در هر چهار ولسوالی و چهار هزار در مرکز شهر نشر گردد.

1000 پوستر معلوماتی در پیوند به خطرات ویروس کرونا، راه­های وقایه و اهمیت دستگیری فقرأ در معابر عام و مساجد مرکز فراه و ولسوالی­های چهار گانه نشر گردد.

مستفید شوندگان

احتمالاً 20 هزار تن از طریق بروشور و 10 هزار تن از طریق پوستر ها- مجموعاً 30 هزار تن از هموطنان ما- بصورت مستقیم از طریق نشرات چاپی آگاهی حاصل خواهند نمود که اگر هر کدام برای 10 تن دیگر-اعضای فامیل و اقارب- این معلومات را انتقال دهند، در این صورت پیام مان به 30000 (سی هزار تن در مرکز فراه و چهار ولسوالی) خواهد رسید.

مسئولین اجرای طرح

 • سهمیه گروه کاری؛ این گروه به تعداد (2000)دو هزار بروشور و (200) دوصد پوستر را در مرکز فراه در جریان هفته جاری چاپ و نشر مینمایند.
 • دفتر ولایتی واسا؛ دفتر ولایتی واسا نیز در نظر دارد تا به تعداد (2000) دو هزار بروشور و (500) پنجصد پوستر معلوماتی را در مرکز و سه ولسوالی ( شیب­کوه، قلعه­کاه و اناردره) توزیع نمایند.
 • سهمیه باقی مانده: نهادهای مدنی، موسسات، دولت و افراد رضاکار می­توانند در جهت چاپ و توزیع بروشور و پوسترها سهم بگیرند ولی نیاز است حداقل این پروسه تا ده روز آینده عملی گردد.

نوت: کمیته ولایتی مبارزه با کرونا، نهادهای فعال این ولایت را در جهت سهم­گیری در این امر خیر تشویق نمایند و ساحه کاری هر نهاد رضاکار را تعیین نمایند تا از تکرار کار در یک ساحه جلوگیری صورت بگیرد. نیاز است تعدادی از این پروشور ها را حکومت محلی از بودیجه خویش چاپ نموده و در توزیع بروشورها در ولسوالی­ها از موسساتی که در ولسوالی­ها کارمند ساحوی دارند و همچنان کارمندان صحی ریاست صحت عامه استفاده صورت بگیرد.

ب): آگاهی­دهی عام برای (10000) ده هزار  تن در مرکز فراه و ولسوالی­های شیب­کوه، قلعه­کاه، اناردره و جوین

نیاز است تا فعالین مدنی، علما و عامه مردم با استفاده از نشر پیام­های کتبی، دیدارهای رو در رو، تماس­های تلیفونی، ارسال مسج از طریق فیسبوک، واتساپ و… برای اقارب، دوستان و کسانی که با آنها در ارتباط اند پیام­های معلوماتی در پیوند به خطرات این ویروس و چگونگی اقدامات وقائیوی و اهمیت قرنطین خانگی معلومات بدهند.

مسئولین اجرای طرح

 • «گروه کاری» به تمام اعضای خویش وظیفه داده اند تا هر کدام شان با استفاده از وسایل ارتباط شخصی برای مردم آگاهی دهی نمایند، همچنان این گروه یک تیم آگاهی­دهی را جهت ارائه معلومات به مردم عام موظف ساخته است، براساس تارگیت این گروه قرار است برای حدود 3000 تن با استفاده از وسایل ارتباط شخصی آگاهی­دهی صورت بگیرد. همچنان تیم­های رسانه­ای نجم، جمعیت اصلاح، نهاد خیریه احساس و اتحاد ملی مبارزه با کرونا بصورت مستمر از طریق فیسبوک معلومات موثق طبی، اسلامی و اجتماعی را به نشر می سپارند و این پروسه همچنان ادامه خواهد یافت.
 • سایر نهادها، فعالین مدنی، علما، اساتید و معلمین محترم نیز بر بنیاد یک مسئولیت انسانی و وجیبه دینی در این قسمت سهم بگیرند.
 • کمیته ولایتی؛ نهاد های مدنی، علما، فعالین رضاکار ورسانه­ها را در جهت فعالیت هرچه بیشتر تشویق نموده و افرادی که در این عرصه فعالیت می­نمایند را مورد تقدیر قرار بدهند.

نوت: پروسه آگاهی­دهی انفرادی به صورت موثر و قوی در فیسبوک و روابط شخصی در جامعه ادامه دارد، نیاز است تا این روند همچان ادامه داده شده و قویتر حمایت گردد.

 ج): راه اندازی 30 برنامه رادیویی و5 برنامه تلویزیونی

رسانه­های محترم – رادیو­ها و تلویزیون محلی و تلویزیون محترم جهانی دنیای نو- در این مقطع حساس ضمن نشر تمامی فعالیت­های رضاکارانه نهادها، روزانه یک برنامه آگاهی­دهی را با دعوت فعالین مدنی، علما، مسئولین صحی و سایر مسئولین مربوطه راه اندازی نمایند. با این کار هم سطح آگاهی مردم بلند رفته و هم مسئولین در قبال مردم جوابگو شده و مجبور میگردند تا در امر مبارزه با این ویروس جدی تر و شفاف تر عمل نمایند.

مسئولین اجرای طرح

 • گروه کاری مسئولیت برگذاری 5 برنامه­ی رادیوی و دو برنامه تلویزیونی را بدوش گرفته اند، تعدادی از برنامه­های رادیویی قبلاً اجرا شده و باقی آن نیز عنقریب برگزار خواهند شد.
 • سایر نهادها، علما و رسانه­های محترم نیز با راه اندازی برنامه­های ابتکاری به هر نحوی که لازم می­پندارند برنامه­های موثری را جهت بلند بردن آگاهی­عامه و تشویق مردم جهت ماندن در خانه­های شان، راه اندازی نمایند.
 • رسانه­های محترم در دوره قرنطینه، لطف نموده برنامه­های مفید، جذاب و متناسب با سطح درک مردم عام و در روشنی ارزش­های ناب اسلامی و افغانی مان نشر نمایند تا فامیل­ها با خاطر جمع برای اطفال و فامیل شان اجازه تماشا و استماع رادیو و تلویزیون را بدهند و به این شکل از یک سو سطح آگاهی بلند برود و از سوی دیگر ماندن در خانه برای مردم سهل و خوش آیند گردد.
 • ریاست محترم صحت عامه یک تیم آگاهی­ده و متخصص خویش را جهت بلند بردن آگاهی عامه به رادیو ها و تلویزیون معرفی بدارند تا روزانه براساس یک پلان کاری برنامه­های ویژه­ی مشوره و آگاهی­دهی را برای مردم راه اندازی نمایند.

د): نصب10  بلبورد در معابر عمومی و مسیرهای کلیدی شهر فراه

تعدادی از بلبوردهای آگاهی­دهی از سوی موسسات و نهادهای مختلف در سطح شهر نصب گردیده است، ولی نیاز است تا حد اقل 10 بلبورد دیگر در نکات کلیدی و مسیرهای ورودی شهر نصب گردد و غیر از مسایل وقایه صحی، روی موضوع همکاری با فقرا در ایام قرنطینه نیز تاکید صورت بگیرد، زیرا در کنار مشکل صحی کرونا، فقر اقتصادی دومین چالش بزرگ در این ولایت به شمار می­رود.

مسئولین اجرای طرح

 • «گروه کاری» در صورت همکاری شاروالی محترم ، مسئولیت چاپ و نصب دو بلبورد را در دو مکانی که بیشترین موثریت را داشته باشد، بر عهده می­گیرد.
 • باقی نهادهای رضاکار، موسسات و دولت می­توانند در این عرصه سهم گرفته و تمام بلبوردهای شهر را پیام­های مرتبط با این ویروس نشر نمایند.
 • شاروالی محترم بلبورد ها را بصورت رایگان در اختیار نهادها قرار دهند تا آنها با هزینه کمتر بتوانند در این امر سهم بگیرند.

ه): توظیف تیم­های آگاهی­دهی عامه در120 مسجد مرکز فراه

بستن درب مساجد و تعطیل نمازهای پنج­گانه و جمعه از چالش برانگیز­ترین کارهایست که با توجه به شرایط فعلی، امریست قریب به محال، فلهذا بهترین تدبیر برای فعلاً این است که تیم­های آگاهی­دهی به تمام مساجد مرکز فراه اعزام شوند و معلومات مفصلی در پیوند به این ویروس را ابتدا به امام مساجد و ثانین به مقتدیان ارائه نمایند، پوسترهای معلوماتی را درب مساجد نصب نموده و بروشور­های معلوماتی را توزیع نمایند تا زمینه را برای بستن مساجد در قدم بعدی مساعد نمایند. در این زمینه توزیع راهنمای فقهی ویروس کرونا-فقه تعامل با کرونا- برای مساجد که از سوی اتحاد ملی مبارزه با کرونا با تمسک بر فتوی بزرگترین علما کشور و جهان اسلام نوشته شده است، توزیع آن برای تمام ملا امامان لازم پنداشته میشود تا در این مورد اتفاق نظر میان علما ایجاد شود.

مسئولین اجرای طرح

 • «گروه کاری» مسئولیت آگاهی­دهی به 20 مسجد بزرگ مرکز شهر، توزیع پوستر در تمام مساجد شهر و توزیع رهنمودهای فقهی را بدوش می­گیرد.
 • سایر نهاد ها نیز میتوانند برای تاکید بیشتر روی علما، با نشست­های انفرادی با علما آنها را در مورد خطر این ویروس متوجه ساخته زمینه را برای قرنطین کردن مساجد، مساعد سازند.
 • ریاست محترم ارشاد، حج و اوقاف تلاش نمایند تا با تداوم جلسات انفرادی با ملاامامان وقناعت دادن شان، تا در صورت وخیم شدن اوضا و احساس ضرورت قطعی شرعی برای مسدود شدن مساجد، از قبل زمینه سازی صورت گرفته باشد.

و): توزیع 200 راهنمای حمایۀ روانی، 200 راهنمائی فقهی(فقه تعامل با کرونا) و200 رهنمود تهیه ضد عفونی در خانه  برای خطبای مساجد، داکتران  و فعالین مدنی

با توجه به خطرات بلند این ویروس، اکثراً آگاهی دهی باعث تشویش اذهان عامه و ایجاد ترس و وهم در میان افراد عام جامعه میگردد، برای از بین بردن این مسئله نیاز است تا اگاهی­دهی مان بر بنیاد معیارهای صحت­روانی جامعه صورت بگیرد. بدین ملحوظ اتحاد ملی مبارزه با کرونا راهنمای حمایه روانی و همچنان راهنمائی فقهی کرونا را تهیه نموده است. نیاز است این دو راهنما برای تمام علمأ، فعالین مدنی، داکتران و مسئولین توزیع گردد.

مسئولین اجرای طرح

 • «گروه کاری» مسئولیت توزیع 200 راهنمای حمایه روانی، 200 راهنمای فقهی و 200 رهنمود تهیه ضد عفونی خانگی را به علما، خطبای مساجد، داکتران و فعالین مدنی در مرکز و ولسوالی شیب کوه، قلعه،کاه و انار دره را به عهده می­گیرد.
 • سایر نهادهای که علاقمند به توزیع این رهنمودها باشند می­توانند سافت آنرا از دفتر ولایتی نجم فراه گرفته به اندازۀ نیاز شان چاپ و توزیع نمایند.
 • ریاست محترم صحت عامه برای تمام کادر صحی خویش این دو رهنمود را توزیع نموده، خواندن و رعایت آنرا الزامی قرار دهند.

 

 

اولویت دوم

پروسۀ حفظ الصحۀ اجتماعی- انفرادی

الف):تهیه و توزیع (2000) دو هزار بستۀ حفظ الصحه

حفظ الصحه انفرادی و اجتماعی از تاثیر گزارترین عوامل کاهش خطر انتشار ویروس کرونا به شمار می­رود، به این ملحوظ نیاز است تا برای (2000) دو هزار فامیل بی بضاعت در مرکز شهر فراه بسته­های حفظ الصحه- دیتول صابون، مایع دستشوئی، ماسک و دستکش- توزیع گردد.

مسئولین اجرای طرح:

 • «گروه کاری» برای (200) دوصد فامیل در مرکز فراه بسته­های حفظ الصحه که شامل 2 دیتول صابون برای هر فامیل می­شود را توزیع می­نماید.
 • دفتر ولایتی واسا در نظر دارد تا برای (800) هشتصد فامیل بسته کیت های حفظ الصحه را در قریجات مرکز فراه توزیع نمایند.
 • سایر موسسات نیز توزیع این وسایل را در پلان خویش دارند و نیاز است تا از سوی ریاست اقتصاد و کمیته مبارزه با کرونا هماهنگی صورت بگیرد تا این بسته ها بصورت تکراری در یک مکان توزیع نگردند.
 • ریاست محترم صحت عامه نیز از بودیجه دست داشته خویش برای فامیل­های بی بضاعت از طریق کلینیک­های صحی خویش در ولسوالی­ها، کیت حفظ الصحه توزیع نمایند.
 • ریاست محترم شارولی می­توانند داشتن دستشو همراه با مایع ضدعفونی را برای تمام نانوائی­ها، فروشگاه­ها و دوکاکینی که در جریان قرنطین باز هستند، جبری نموده و یا خودشان توزیع نمایند.

ب): روند دواپاشی مستمر معابر و مکان های عام شهر فراه برای یک ماه

نیاز است تا ریاست محترم صحت عامه معابر و مکان­ها عام شهر را روزانه بصورت مستمر برای یک ماه سم پاشی نمایند. شهر فراه، شهر کوچکی است که با بسیار راحتی و منابع بشری و مالی کم می­توان آنرا ضدعفونی نمود. نیاز است از بودیجه تخصیص داده شده، میزان کافی بودیجه برای تهیه وسایل دواپاشی اختصاص داده شود.

مسئولین اجرای طرح

 • ریاست محترم صحت عامه، شاروالی فراه براساس طرزالعمل کاری خویش موظف به اجرایی این طرح هستند.
 • در صورت نیاز «گروه کاری» اماده است تا یک تیم کاری دو نفره را برای 21 روز به تیم دوپاشی ریاست صحت عامه اعزام نمایند.
 • سایر نهادی مدنی و فعالین رضاکار می­توانند جهت سهم­گیری در پروسه سم­پاشی به ریاست محترم صحت­عامه اعلان امادگی نماید.

ج): ایجاد چهار استیشن(مکان) نظافت انفرادی در نبش فلکه­های شهر

نیاز است تا در نبش هر چهار فلکه مرکز فراه یک استیشن نظافت انفرادی که شامل یک تانکر آب همراه با مایع ضد­عفونی و مایع دستشوئی می­باشد، ایجاد شود تا مردمی که در زمان قرنطین برای خرید به بازار می آیند به آسانی به خدمات نظافتی دسترسی داشته باشند و ویروس را از شهر به خانه­های شان و یا از خانه­ها به سطح شهر منتقل نسازند.

مسئولین اجرای طرح

 • ریاست محترم شاروالی می­تواند این طرح را با آسانی عملی نموده و با همکاری آمریت ترافیک مدیریت نمایند.

د): دوا­پاشی مداوم مساجد و ضدعفونی کردن مقتدیان حین ورود به مساجد

از آنجای­که امید نمی­رود به این روزدی­ها مساجد بر روی نمازگذاران بسته شود، فلهذا پلان دومی این است که اقدامات ذیل بصورت مقطعی صورت بگیرد:

 • مساجد بصورت مداوم سم­پاشی شود؛
 • وضو خانه­ها تعطیل گردند و نماز گذاران در خانه وضو بگیرند؛
 • در درب هر مسجد یک مایع ضدعفونی گذاشته شود تا تمام مقتدیان حین رود به مساجد دستهای خویش را ضد عفونی نمایند.

مسئولین اجرای این طرح

 • ریاست صحت عامه به همکاری ریاست حج و اوقاف این طرح را عملی نموده می­توانند، در سم­پاشی مساجد و ضد عفونی کردن نمازگزاران میتوان با هماهنگی ملاامام از خادمین مساجد و یا افراد رضاکار محله استفاده نمود.
 • نهادهای رضاکار و فعالین انفرادی می­توانند حد اقل این طرح در مساجد محله خویش عملی نمایند و یا در عملی شدن آن با ریاست صحت عامه و حج و اوقاف همکاری کنند.

ج): توزیع سم پاش­های کلان در  راه­های ورودی به شهر

در تمام دروازه­های  ورودی و خروجی شهر پوسته­های امنیتی وجود دارد، ریاست صحت­عامه به همکاری شاروالی می­توانند به این پوسته­ها سم­پاش توزیع نمایند تا افرادی که از ولایات دیگر و یا ولسوالی به مرکز وارد و یا خارج می­شوند، وسایل نقلیه و خودشانرا ضدعفونی نموده و بعدن اجازه دخول به شهر و یا خروج را بدهد، با این کار می­توان جلو انتشار ویروس را به مناطق دیگر گرفت و زنجیره انتقال را کنترول نمود.

مسئولین اجرأ طرح

ریاست صحت عامه، شاروالی و قوماندانی امنیه

 اولویت  سوم

لزوم قرنطین مرکز فراه و تدابیر پس از آن

الف): لزوم قرنطین مرکز فراه

براساس تجارب کشورهای مختلف، قطع زنجیرۀ اتصالِ جامعه، موثرترین، ارزان­ترین آسان­ترین راه­حل برای خاتمۀ این مرض مهلک است. کشورهای که از ملل دیگر درس نگرفتند و روابط خویش را به صورت عادی ادامه دادند اکنون دارند در آتش یأس و سهل انگاری خویش می­سوزند و در جمع­آوری اجساد ملت خویش درمانده اند.

فلهذا بصورت قطعی ایجاب می­نماید تا شهر فراه بصورت مطلق برای 21 روز آینده قرنطین شود و تدابیر جدی در این عرصه اتخاذ گردد. برای موثریت بهتر پروسۀ قرنطین، تدابیر ذیل را پیشنهاد می­نمائیم:

 • مسدود شدن شاهراه­ها بر روی مسافرین و مواد تجاری غیر ضروری؛
 • قرنطین شهر/بازار؛
 • مسدود کردن راه­های  ولسوالی­ها بر روی مسافرت­های غیر ضروری؛
 • تعطیل نمودن دفاتر دولتی به جز دفاتر خدماتی مرتبط با ویروس کرونا؛
 • مسدود نمودن وضو خانه،های مساجد و ایجاد فاصله در بین صفوف نماز گزاران
 • نظارت جدی و تعطیلی مطلق نهادهای آموزشی، مدارس دینی، حلقات درسی مساجد، دوره­های آموزشی خصوصی شهر و ولسوالی ها.

ب): تهیه طرزالعمل جامع  مدیریت شهری

نیاز است تا برای جلوگیری از احتکار، رفع ضروریات روزانه مردم، تنظیم سیستم نوکریوالی فروشگاه و مدیریت کلی شهر امور ذیل در یک طرزالعمل جداگانه از سوی شاروالی، ریاست صحت عامه، قوماندانی امنیه و سایر نهادهای مسئول تبیین شده و یک کمیته مشترک از نهادهای یاد شده مسئولیت عملی نمودن و نظارت آن را به عهده بگیرد.

 • کنترول جدی عبور و مرور بی­جا و غیر ضروری افراد در ساحات شهر؛
 • کنترول قیمت­های بازار و تعیین جریمه احتکار گران و گران فروشان؛
 • تعیین جریمه و مجازات برای کسانی که قرنطین را می­شکنند و یا به هر نوعی خلاف طرزالعمل رفتار می­نمایند؛
 • مکلف نمودن فروشگاه­ها به رعایت تمام اصول صحی ؛
 • طرح یک طرزالعمل اجرائی برای دوره قرنطین جهت مدیریت درست شهر؛
 • ایجاد کمیته مشترک از ریاست شاروالی، صحت عامه، نهادهای امنیتی، عضو کمیته ولایتی مبارزه با کرونا جهت عملی نمودن طرزالعمل مدیریت شهری؛

 

 

اولویت چهارم

پروژۀ توزیع بسته­های غذائی

الف): راه اندازی پروژۀ غذائی 21 روزه برای (2000) دوهزار فامیل در مرکز فراه

فراه از جمله ولایاتی است که شمار زیادی از مردم­اش زیر خط فقر بسر می­برند. تعداد زیادی از فامیل­های مرکز فراه معیشت زندگی شان به کار روزمره آنها وابسته است. قطعن دورۀ قرنطین بیشتر از همه از این قشر آسیب­پذیر قربانی خواهد گرفت. فلهذا براساس تحلیل ابتدائی حدود بیش از دو هزار فامیل در مرکز فراه نیاز جدی به کمک­های امداد غذائی دارند.  لذا تمامی نهادهای مدنی، موسسات خیریه، دولت و خیرین باید بیشترین تمرکز شان روی توزیع بسته­های غذایی برای این قشر آسیب پذیر باشد.

هدف: توزیع 2000 بسته غذائی 21 روزه

مسئولین اجرأ طرح

 • «گروه کاری» 200 فامیل بی­بضاعت را در مرکز فراه سروی نموده و بسته­های غذائی 21 روزه که شامل مواد جدول (A) می­شود را تهیه و توزیع می­نماید.
 • برادران شورای سرتاسری فراه نیز کمپاین جمع آوری کمک را راه اندازی نموده اند و امیدواریم بتوانند برای تعداد کثیری بسته­های غذائی تهیه نمایند.
 • پرسونل ولایتی واسا در ولایت فراه 10% معاش ماهانه خویش را جهت خریداری بسته های غذائی 21 روزه برای فامیل های بی بضاعت تخصیص داده اند و قرار است برای 50 فامیل بسته غذائی 21 روزه توزیع گردد.
 • دولت باید در این شرایط طی پروپوزل و درخواست رسمی از حکومت مرکزی، موسسات خیریه، جامعه ملل متحد تقاضای امداد مواد خوراکی برای فامیل­های فقیر این ولایت کند.
 • نیاز است تا مقام ولایت جلسه مشترکی با اتاق­ تجارت و تجار ولایت فراه برگزار نماید و از آنها بخواهند تا صدقات، ذکات و کمک شانرا در جهت خریداری بسته­های غذائی انجام دهد. ما مطمئنیم اگر این جلسه با موفقیت برگزار گردید و اعتماد و دلگرمی لازم ایجاد گردد میتوانیم به بیش از ارقام پلان شده با پولی که از تجار جمع آوری میگردد، غذا توزیع کنیم. تجربه مقام ولایت هرات و کمک چشم­گیر اتاق­های تجارت و اتحادیۀ صرافان هرات نمونه خوبی بر این مدعاست.
 • «گروه کاری» در صورتیکه خیرین و دولت پول خریداری بسته­های غذائی را پرداخت نمایند، آماده است تا مسئولیت سروی ابتدائی، بسته بندی اجناس و توزیع آنرا به مستحقین به عهده بگیرد.

ب): ارشاد اجتماعی برای دادرسی به سایر فقرا توسط خیرین

قطعی است که نه دولت و نه هم نهادها و موسسات خیریه نمی­توانند مشکل فقر تمام خانواده­های بی بضاعت را از طریق توزیع بسته­های غذایی حل نماید. فلهذا «گروه کاری» با راه اندازی کمپاین از طریق فیسبوک، نشر پوسترها در شهر و تاکید روی دستگیری فقرا و دادن ذکات و صدقه از طریق رسانه­ها مردم را تشویق نمایند تا خودشان با دادن صدقات و ذکات­ مال­های شان به فقرا، در رفع این مشکل سهم بگیرد، ما امیدوارم ملت برادر و مسلمان فراه مانند همیشه برادران غریب خویش را در همسایگی خویش فراموش ننمایند.

مسئولین اجرأ طرح

 • «گروه کاری» از طریق فیسبوک کمپاین کمک با مستمندان را راه اندازی نموده و مردم را تشویق به این امر می­نماید.
 • تیم آگاهی­دهی «گروه کاری» برای 20 مسجد در کنار سایر آگاهی­های صحی روی اهمیت دستگیری فقرا نیز تاکید می­نمایند.
 • 100 پوستر در پیوند به اهمیت دادرسی به مردم فقیر در معابر و مکان­های عام از سوی «گروه کاری» نشر خواهد شد.
 • سایر نهادهای مدنی، رسانه­ها و علما نیز در امر تشویق مردم برای دستگیری فقرا فعالیت نمایند.

جدول(A): مصارف برای یک فامیل و مصارف نهائی پروژۀ غذائی برای 2000 دو هزار فامیل

مجموع تعداد قیمت فی جنس شماره
250 1 250 روغن سه لیتره 1
300 3 کیلو 100 نخود 2
300 3 کیلو 100 لوبیا 3
550 10 کیلو 55 برنج 4
80 2 دانه 40 رب گوجه 5
10 2 بسته 5 نمک 6
10 1 بسته 10 کبریت 7
1500 مصرف یک خانواده
3,000,000 مصرف دو هزار فامیل

 

نوت: در صورتیکه کسی ویا نهادی علاقمند به تادیۀ پول برای خریداری بسته­های غذائی باشد، «گروه کاری» مسئولیت سروی، خریداری غذا و توزیع بسته­های غذایی را داوطلبانه بر عهده می­گیرد.

منابع مالی

 • راه اندازی کمپاین فیسبوکی، در این عرصه کار شورای سرتاسری فراه قابل تمجید است و نیاز است این پروسه قوی­تر پیش برود.
 • دعوت انفرادی؛ «گروه کاری» با تجار و اهل خیر با تشکیل کمیته­های جمع آوری پول، کمپاین خود را آغاز نموده وادامه خواهد داد.
 • کمیته ولایتی مبارزه با کرونا با تمام تجار جلسه مشترکی را گرفته و از آنها درخواست نمایند تا صدقات و ذکات اموال خویش را به این کمیته بسپارند و در حین حال کمیته ولایتی، تیمی را جهت سروی متضررین و تهیه بسته­های غذائی آغاز نمایند.
 • حکومت محلی با فرستادن طرح و درخواست رسمی از حکومت مرکزی، نهادهای بین المللی و موسسات فعال در این ولایت بخواهد تا برای دوره قرنطین مواد غذائی لازم را به مردم فقیر توزیع نمایند. در ضمن از پولی که برای مبارزه با کرونا به فراه اختصاص داده شده است، قسمتی از انرا برای خریداری مواد غذائی به فقرا اختصاص بدهند.
 • جناب والی صاحب مقام ولایت، وکلای محترم شورای ولایتی، وکلای محترم پارلمان، روسای محترم ادارات ملکی، قوماندان صاحبان سکتور نظامی 50% معاش یک­ماه خویش را جهت تهیه بسته های غذائی برای فامیل های بیچاره فراه تخصیص بدهند. تا از یک سو این خلأ پر شده و از سوی دیگر در میان ملت خویش محبوبیت کسب نمایند.

ج): ایجاد کمیته پروژه غذائی و پروسیجر کاری آن

لیست تمام نهادهای که در پلان خویش توزیع بسته­های غذائی را دارند از سوی کمیته ولایتی مبارزه با کرونا تهیه و دیتابیس شود، ثانیاً کمیته­ی با عضویت نمایندگان تمام این نهادها ایجاد گردد، این کمیته مسئولیت سروی مستفیدین، خریداری اجناس، بسته بندی و توزیع آنرا به عده بگیرند تا از یک سو از انارشی امور جلوگیری صورت گیرد و از سوی دیگر از تکرار کمک برای یک منطقه و محروم شدن منطقه دیگر جلوگیری شود.

 

اولویت پنجم

دادخواهی،  پروسیجر نظارت و تضمین کیفیت

کمیتۀ دادخواهی ولایتی از سوی «گروه­کاری» و سایر نهادهای مدنی ایجاد خواهد شد، این کمیته ضمن ترکیز روی عملی شدن این طرح؛ فعالیت­های ذیل را انجام خواهد داد:

 • دادخواهی برای توجه بیشتر حکومت مرکزی جهت تخصیص بودیجه کافی و تسهیل روند مصرف بودیجه از طریق راه اندازی کمپاین­های رسانه­ای و…
 • عضویت یک عضو از نهادهای مدنی در کمیته ولایتی مبارزه با کرونا تا در طرح امور، پیشنهادات، اجراأت و تضمین شفافیت فعالیت های مرتبط با مبارزه علیه کرونا دخیل باشد؛
 • وارد نمودن فشار به نهادهای دولتی تا تدابیر لازم را هرچه زودتر در قبال قرنطین شدن مطلق، ارائه خدمات صحی معیاری، ضد عفونی کردن محلات عام و پلان توزیع کمک­های غذائی به مردم فقیر گام­های عملی و عاجل بردارند؛
 • نظارت از روند مصرف بودیجه اختصاص داده شده به ولایت فراه؛
 • اعمال فشار بر حکومت محلی تا به مردم جوابگو بوده و از طریق رسانه­ها و نشر فعالیت­ها و پلان­های شان به ملت فراه حسابدهی نمایند.
 • وکلای محترم پارلمان باید در این شرایط حساس در کنار مردم خود باشند، تا از یک سو مردم مان احساس اطمنان بیشتری پیدا نمایند و از سوی دیگر با نظارت مستمر از فعالیت­های حکومت محلی زمینه ساز فعالیت­های گسترده و موثر در قبال مبارزه با ویروس کرونا باشند.
 • برق فراه باید در ایام قرنطین 24 ساعته گردیده و قیمت آن تا 50% کاهش یابد تا از این طریق از یک سو برای مردم کمک اقتصادی صورت گرفته و از سوی دیگر در خانه ماندن برای شان آسان گردد.
 • معاش کارمندان ادارات، معلمین به صورت قبل از قبل پرداخت گردد.
 • دوکاکین، مارکت ها و محلات کرایه­ی که از سوی دولت/شاروالی به مردم کرایه داده شده است، در دوره قرنطین از کرایه و یا مالیات معاف گردند.

روش دادخواهی:

روش دادخواهی این کمیته با توجه به اوضاع ویژه فراه، یک روش نرم بوده و کوشش می­شود تا با اتکاء به جلسات، کمپاین­های رسانه­ی، مصاحبه­ها و طرح پیشنهادات پروسه دادخواهی خویش را پیش خواهد برد.

 

 

نهادهای مسئول تارگیت فعالت ها اولویت ها No
ریاست صحت عامه، موسسات، گروه کاری و نهادهای مدنی 20000 نشر بروشور معلوماتی اولویت اول- پروسه آگاهی عامه 1
ریاست صحت عامه، موسسات، گروه کاری و نهادهای مدنی 1000 نشر پوستر معلوماتی 2
گروه کاری، فعالین مدنی، علما، اساتید پوهنتون و معلمین مکاتب 10000 آگاهی دهی عام (پیام های کتبی، تمام تلیفونی، پوست های فیسبوکی و… 3
صحت عامه، رسانه ها، علما، موسسات، گروه کاری 30  رادیویی و 5 تلویزیونی برنامه های رادیویی و تلویزیونی 4
صحت عامه، کمیته ولایتی، موسسات، نهادهای مدنی، گروه کاری 10 بلبورد نصب بلبورد های آگاهی دهی 5
صحت عامه، نهادهای مدنی، حج و اوقاف و گروه کاری 120 مسجد توظیف تیم های آگاهی دهی به مساجد مرکز فراه 6
گروه کاری 600 رهنمود توزیع راهنماهای حمایه روانی، تعامل فقهی با کرونا، طریقه تهیه ضد عفونی خانگی 7
ریاست صحت عامه، موسسات، گروه کاری و نهادهای مدنی 2000 توزیع بسته های حفظ الصحه برای فامیل های بی بضاعت اولویت دوم- حفظ الصحه اجتماعی- انفرادی 8
شاروالی، صحت عامه و نهادهای مدنی رضاکار تمام معابر و مکانها عام روند دواپاسی مستمر معابر و مکان های عام شهر فراه برای یک ماه 9
شاروالی، صحت عامه، آمریت ترافیک چهار استیشن ایجاد چهار استیشن نظافت انفرادی در نبش فلکه­های شهر 10
شاروالی، صحت عامه، حج و اوقاف، نهادهای رضاکار تمام مساجد بزرگ شهر سم­پاشی مداوم مساجد و ضدعفونی کردن نمازگزاران عین ورد به مساجد 11
شاروالی، صحت عامه، قوماندانی امنیه تمام راه های ورودی توزیع سم پاش­های کلان در  راه­های ورودی به شهر 12
شاروالی، ترانسپورت، قوماندانی امنیه تمام شاهراه ها مسدود شدن شاهراه­ها بر روی مسافرین و مواد تجاری غیر ضروری؛ اولویت سوم- لزوم قرنطین شهر فراه و تبعات پس از آن 13
کمیته ولایتی و نهادهای مسئول برای 21 روز قرنطین شهر/بازار؛ 14
شاروالی، ترانسپورت، قوماندانی امنیه تمام ولسوالی ها مسدود کردن راه­های  ولسوالی­ها بر روی مسافرت­های غیر ضروری؛ 15
مقام ولایت/کمیته ولایتی تمام دفاتر غیر مرتبط با ویروس تعطیل نمودن دفاتر دولتی به جز دفاتر خدماتی مرتبط با ویروس کرونا؛ 16
کمیته ولایتی، حج و اوقاف تمام مساجد مسدود نمودن وضو خانه،های مساجد و ایجاد فاصله در بین صفوف نماز گزاران 17
ریاست ارشاد، حج و اوقاف تمام نهادهای آموزشی نظارت جدی و تعطیلی مطلق نهادهای آموزشی، مدارس دینی، حلقات درسی مساجد، دوره­های آموزشی خصوصی شهر و ولسوالی ها. 18
آمریت ترافیک، شاروالی، نهادهای امنیتی تمام ساحات مزدحم شهر کنترول جدی عبور و مرور بی­جا و غیر ضروری افراد در ساحات شهر؛ 19
شاروالی و نهادهای کشفی نظارت مستمر کنترول قیمت­های بازار و تعیین  جریمه احتکار گران و گران فروشان؛ 20
شاروالی و نهادهای کشفی و قضائی بصورت مستمر تعیین جریمه و مجازات برای کسانی که قرنطین را می­شکنند و یا به هر نوعی خلاف طرزالعمل رفتار می­نمایند؛ 21
صحت عامه، شاروالی تمام فروشگاه های فعال مکلف نمودن فروشگاه­ها به رعایت تمام اصول صحی ؛ 22
کمیته ولایتی، شاروالی ونهادهای امنیتی یک طرزالعمل جامع طرح یک طرزالعمل اجرائی برای دوره قرنطین جهت مدیریت درست شهر؛ 23
کمیته ولایتی یک کمیته ایجاد کمیته مشترک از ریاست شاروالی، صحت عامه، نهادهای امنیتی، عضو کمیته ولایتی مبارزه با کرونا جهت عملی نمودن طرزالعمل مدیریت شهری؛ 24
کمیته ولایتی، تجار، گروه کاری، نهادهای مدنی، موسسات خیریه 2000 خانواده توزیع بسته های غذائی برای خانواده های فقیر اولویت چهارم- راه اندازی پروژه غذائی برای فقرا 25
گروه کاری، نهادهای مدنی، رسانه ها و علما 3 فعالیت ارشاد اجتماعی برای دست گیری سایر فقرا( کمپاین فیسبوکی، آگاهی در مساجد و توزیع پوستر های معلوماتی) 26
کمیته ولایتی، نهادهای مدنی، رسانه ها، موسسات و تجار یک کمیته ایجاد کمیته ولایتی پروژه غذائی 27
نهادهای مدنی، وکلای شورای ولایتی و پارلمان، رسانه ها یک کمیته ایجاد کمیته دادخواهی، پروسیجر نظارت و تضمین کیفیت اولویت پنجم 28

خلاصۀ طرح

پلان کاری گروه کاری مشترک نهادهای مدنی فراه در راستای مبارزه با ویروس کرونا

(جمعیت اصلاح، نجم و نهاد خیریۀ احساس)

نهاد مسئول تارگیت نوع فعالیت شماره
گروه کاری مشترک   بروشور2000 توزیع پروشور معلوماتی 1
گروه کاری مشترک  پوستر400 پوستر معلوماتی 2
گروه کاری مشترک  نفر3000 آگاهی دهی عام(نشر پیام های کتبی، دیدارهای رو در رو، تماس های تلیفونی، ارسال مسج از طریق فیسبوک، واتساپ و…) 3
گروه کاری مشترک 5 برنامه ویژه برنامه رادیویی 4
گروه کاری مشترک 2 برنامه ویژه برنامه تلویزیونی 5
گروه کاری مشترک 2 بلبورد بلبورد معلومات در معابر عام 6
گروه کاری مشترک 20 مسجد بزرگ توظیف تیم آگاهی دهی در مساجد 7
گروه کاری مشترک 200 راهنما توزیع رهنمای حمایه روانی برای علما، داکتران و فعالین مدنی 8
گروه کاری مشترک  راهنما200 توزیع راهنمای فقهی (فقه تعامل با کرونا)  برای علما، داکتران و فعالین مدنی 9
گروه کاری مشترک 200 راهنما توزیع راهنمای ساختن ضد عفونی در خانواده 10
گروه کاری مشترک 200 بسته توزیع بسته های حفظ الصحه 11
گروه کاری مشترک یک تیم 2 نفره برای 21 روز دوا پاشی مستمر مکان ها و معابر عمومی 12
گروه کاری مشترک 200 بسته بسته های غذائی 21 روزه برای فامیل های بی بضاعت 13
گروه کاری مشترک کمپاین فیسبوکی و نشر پوستر ها ارشاد اجتماعی برای کمک به فقرا 14
گروه کاری مشترک 1800 فامیل اعلان آمادگی برای سروی 1800 خانواده فقیر، بسته بندی و توزیع غذا 15
گروه کاری مشترک بصورت مستمر نظارت و دادخواهی مستمر از روند اقدامات اداره ولایتی در مبارزه با ویروس کرونا 16
گروه کاری مشترک یک طرح جامع ارائه طرح  تفصیلی مبارزه با ویروس کرونا در فراه 17

ا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *