خصایل طلبهِ عملگرا

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُود. الفتح۲۹
آنهاییِ که از قعر آژیر های آتش حماسه می آفرینند نباید دست کم شان گرفت و از شان خمیده گذشت، این توده ی ملهم از متوکِلینِ آلیاژی، مرتبط به دودمانِ خار هایی اند که، صحرایِ نیستانِ برُّان، گرمای آفتاب و وادی های تنها و مهیب ی را تجربه کرده اند. نه از جمع آنهایی اند که که در آب و سایه عجین گشته اند. این قشر مبتکر کسوت شان را توکل و تفکر شان را نقشه های ترسیم شده، سازگار و همگرا با قوه ی گفتار و عمل تشکیل می دهد، که هیچ گاه در حصار وقایع تراژدی زا قرار نداشته و در پی تراژدی زدایی اند. سست عنصر، دگم نگر، خموده، صومعه نشین، خزنده و منعزل نیستند و از اُفت آفاتِ عدیده ای جانکاهِ زندگی بهارِ یَنگی ترسیم نموده اند. به درایت خود باور دارند و در جهت خلق رشادت های علمی پیش قرمز و پیش کسوت هستند. دارای انگیزهِ محشون از امید و عشق واقعی، همواره در پیِ آن اند که کشتیِ طوفان زدهِ بشریت را به ساحل نجات رهنمون سازند. این جمع هژیر صفت، طلایه دارانِ عرصه فقاهت و درایت، روان شان انباشته از نور علم و وجود شان با نورِ ایمان و تقوی عجین گشته است. ضمنا ایشان با تلاش و تفقه در دین، احکام و مسایل شریعت را از سرچشمه های پاک نبوی و الاهی استخراج، و میراث بزرگ فقه و حقوق اسلامی را هماهنگ با مقتضیات زمان و پیشرفتِ تمدن، به جامعه بشری عرضه نموده و به جهانیان چنان فرهنگِ استوار و متعالی ارزانی داشته اند که تا جهان بر پاست، و در هر دیاری ثقافتی پا گیرد از دوحه ای درختِ پر بارِ شریعت پیوند خورده و سیراب گردیده است. وقتی صفحاتِ تاریخِ پر فراز و فرود جهان اسلام را به تفحص گیریم، آنگاه خواهیم دید که این یلانِ هژیر صفت هر کدام برگه های تاریخ را چون منادی عدلت و اصلاح خط کشیدند و مرتاضانه بیابانهای ریاضت و مرارت را طی و به مُکاشفه های تجربی و معنوی دست یازده اند. شیرازه نظم کانون مدنیت های بشری مستلزم زحمات نفس گیر و پی گیر شان می باشد. پس با نیم نگاهی می توان پی برد، ایشان به مثابه نسیمی اند که، جایی فضای ملایم و مجال سالم وجود داشته باشد می وزند و دماغ و دل شان را معطر و منور از دانشِ عصر می کنند. از متن دهکدهِ پر فراز و فرود زمانه بر خواسته اند و از طلایه دارانِ ارزش های واقعیِ جهانِ انسانیت خواهند بود. درک شان به فراخنای آسمان ها وسیع و تصویری از عَلمدارانِ واقعی ی راهِ ایثار را منعکس نموده اند. شاید به رخنامه ها به وفور ظاهر نشوند و چیز و ناچیزی ننویسند ولی تندیسِ پر درخشش شان حرف ها و افعالی را به تبیین می گزارد که گوشِ حقیقت شنو، و چشمِ حقیقت نگری را می طلبد و با ندایِ آگنده از ایثار به مشاکل حاد جامعه، اهتمام جدی مبذول می دارند، نه فقط نگاه صوری. با فرنگی مآب های پوشالی و کلیشه یی، اهریمنان و دیدگاه آپارتایدی سخت در ستیز اند. بی خلل و خلیلانه زیست دارند و بی ظلل و جلیلانه با بنی نوع انسان برخور و تعامل می دارند. با رعایت اصل موازات در مواسات و اعانت با ضمیرِ باهر، جهت زدودنِ نقش های سبوتاژی و عنان گسیختگی چون اَخگر آتش برخورد نموده و مکنوناتِ دیر را به یزدان و ایزدگار منان محول می نمایند. در برابر تند باد های متوحش و ارعاب صفتِ فکری چون مهندسینِ مهتری، قدعلم نموده و از ورطه این سیرگاهِ حولناک و تصنعی به راه و چاره دست به آستین بر می دارند. خط رجحان بر اقویا نسبت به ضعفا ترسیم نکرده و نسبت به ضعفا اصل انعطاف را رعایت خواهند کرد. ایشان قاسدینِ پیک بدستِ بهار روشنگری و بارور کنندگانِ نهال معرفت، در برابر بلوای سترگ و نا به هنجارِ و مطلاطمِ روز چون کوه ی استدلال و استقامت، جهت حذف و زدودنِ جدار های خاردار و سر بسته ای انسانیت و گشایندگانِ روزنه وحدت و فرحت، در سطور و ادوار تاریخ بوده اند. در نبود این توده ی متعهد، ایوان مستحکم جامعه، ارزش ها و چیستی آن نیز منهدم خواهد گردید و کاخ منقشِ دانش همچنان بی رکن، خرافات، اساطیر و اوهام بر عقول مستولی خواهد شد. ایشان کسانی اند که سینه هایشان چون ضرورفِ معارف و قلوب شان گنجینهِ حکمت های بسان خروشان و سترگیست که نور میفشاند. در فرجام باید افزود، این قشرِ ژرف نگر در جهت رسیدن به دورنما و اهداف مشترک شان، رویکرد و فرایند های منطقی و شرعی را در نظر داشته و اصل تسامح و تسامع را در اصول کاری شان نیز از یاد نخواهند برد.
موحد الله “حماد” عضو نجم تخار مسئول فرهنگی و نشراتِ اداره ساحوی دانشگاهِ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *