اعضای هیئت رهبری و ارکان نجم با رئیس جمهور اسبق حامد کرزی دیدار نمودند.

گزارش: تیم رسانه یی نجم

روز هفدهم سنبله 1398 تیمی از اعضای هیئت رهبری  و ارکان نجم با محترم حامد کرزی رئیس جمهور سابق کشور دیدار نمودند، در طی این دیدار استاد حمزه مومن حکیمی رئیس نجم، از فعالیت های نهاد جوانان مسلمان برای محترم حامد کرزی معلومات داده و از تلاش های این نهاد در روز های اخیر جهت ادای مسوولیت در برقراری صلح در کشور گفتند.

حامد کرزی از فعالیت های نجم تقدیر نموده و اضافه نمودند، آینده ملت از آن جوانان کشور هست و جوانان در قبال ملت و کشور خود مسوولیت های زیادی دارند و از اینکه نجم برای متوجه ساختن جوانان به مسولیت های شان تلاش می نماید را قابل قدر دانستند.

نجم، برای اولین بار میزبان جرگه ملی جوانان برای صلح بوده و آماده هرنوع تلاش در جهت تحقق صلح و آشتی در کشور هست، برای بلند نمودن صدای صلح خواهی تلاش می نماید و از تمامی طرف های موثر در قضیه صلح خواستار تلاش های هرچه بیشتر و مثمرتر هست.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *