نجم از من ستاره ساخت!

نجم از من ستاره ساخت!:

جنگ، و بدبختی کشور، تاثیر عمیق بر روحیه جوانان افغانستان داشت، جوانان امیدی به آینده و انگیزه ای کار و ابتکار را نداشتند، جوانان کشور مسؤلیت ملی و اسلامی خود را فراموش کرده بودند، این دلیل بود که علاقه به درس و کتاب نبود، همه جوانان دل خوش برای فرار از کشور بودند. من هم جوانی بودم که درس خواندن را جبر و ظلم در حق خود می دانستم و مکتب را زندانی بیش فکر نمی کردم، نمی دانستم که من هم یکی از ستون های جامعه و امید این کشور و ملت درد دیده هستم، من نمی دانستم که کار کردن به منافع ملی و اسلامی، حفظ ارزش های کشور مسؤلیتی بزرگی است بر دوش ما جوانان. این گونه بود سفر بی جهت من و تمام جوانان کشور. در این وضعیت و شب های تاریک، جوانانی هم بودن که به فکر تغیر و راهی برای بیرون رفت از این وضعیت بودند، که هفت سال پیش جوانان ستاره با تاسیس نهاد جوانان مسلمان روحیه و انگیزه بیداری را در جوانان دمیدن، من هم هفت سال پیش از طریق برنامه های علمی این نهاد با نجم آشنا شدم، وقتی با جوانان نجم رو به رو می شدم رفتار و محبت برادرانه آنها در این عصر که فاصله ها بین مردم جامعه ایجاد شده و محبت های انسانی و اسلامی اصلا وجود ندارد، را دور از انتظار می دیدم. وقتی جوانان نجم حین سلام دادن همدیگر را به آغوش می کشیدن، من در عالم خیال به تاریخ صحابه کرام و تمدن روشن اسلام که نمونه ای انسان دوستی،وحدت و محبت اسلامی، که در کتاب های تاریخ مطالعه کرده بودم، می رفتم. در حال که جوانان به فکر فرار از کشور بودند، جوانان نجم الگوی جوانان فعال، اندیشمند، رضاکاران و ستاره های علم و اخلاق بودند. برخورد های برادرانه، تلاش های این جوانان و فعالیت های شان من را متاثر ساخته و باعث شد به این ستاره ها بپیوندم این کار باعث تولد جدید و تغیرات بزرگ در زندگی ام شد. اینک نجم ۱۹ حوت سال ۱۳۹۷ هفت سال خود را با برنامه های بزرگ که انقلاب را میان جوانان ایجاد کرده پشت سر می گذراند و امروز روشنایی بزرگی از ستاره ها در افق اسمان افغانستان تبدیل شده که جوانان اش فراتر از مرز های قومی و زبانی، در فضای وحدت، برادری برای کشور شان کار می کنند. همگام بودنم در هفت سال با این کاروان هدایت پروردگار است، و در این هفت سال نجم برای من چیزی نداد بلکه از من چیزی ساخت. امروز من از برکت نجم تبدیل به ستاره شدم و افتخار کدر بودن در تحصیل و موفقیت ها و دست آورد های چشم گیری داشته ام. امروز بر خود می بالم که با درک و داشتن فکر بزرگ و کار کردن برای دین و کشور راه بزرگ مردان تاریخ اسلام را به پیش گرفتم. بلی نهاد جوانان مسلمان، نجومی مانند من را به جامعه تقدیم کرد، با روحیه اسلامی و حس وطن دوستی، که بدون احساس خستگی برای وحدت، پیشرفت و آبادانی کشور کار می کنند. در اخیر هفت ساله شدن نهاد جوانان مسلمان(نجم) را به هیئت رهبری نجم، اعضای نجم و تمام جوانان کشور تبریک می گویم، به امید این که بتوانیم، به اهداف مقدس خود دست یابیم و یک افغانستان متحد، آزاد و مترقی را بسازیم.
عبدالوارث سيرت خانزى،
مسول نجم ميدان وردک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *