ساخت بند آبگردان کیله گی از آرزوهای بغلانی ها!

نوشته: عبدالباسط خالد

انجنیر علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب کشور در طی سفر کاری خویش به ولایت بغلان، جهت افتتاح بازسازی بند برق اول پلخمری و هم چنان دیدار از تاسیسات آبی ولایت بغلان، در طی یک کفتگو از خبری تازه و جدیدی برای مردم بغلان نوید داد، خبر نهایی شدن کارهای تدارکاتی ساخت بند آبگردان کیله گی در وزارت انرژی و آب طی یک ماه آینده، تا به تعقیب آن قرار داد ساخت این بند نیز به زودی امضاء شود.

ساخت بند کیله گی یک آرزوی دیرینه!

خیلی خوب دقیق به یاد دارم، سالهای قبل هنگامی، همراه کاکای بزرگوارم برای تهییه اموال تجارتی دکان مان به کابل سفر میکردیم، کمتر باری بود که کاکایم از آروزی تحقق نیافته اش برای ساخت بند آبگردان کیله گی چیزی نمی گفت و اظهار تاسفی نمی کرد، دیدن کار ساخت لین انتقال برق از ازبکستان به کشوردر کنار شاهراه پلخمری-کابل به این تاسف اش میافزود.

او بارها برایم از شروع کار ابتدایی این بند در زمان حکومت شهید سردار محمد داود خان یاد آوری میکرد و اینکه چگونه کودتای کمونستی 7 ثور نه تنها آرزوهای این مرد 60 ساله بلکه آرزوهای میلیون ها هموطن دیگر در راستای آبادانی کشور را  نیز با خاک یکسان ساخت، حرف های میگفت.

بلی، همانند کاکای بزرگوار من، تعدادی زیادی از شهروندان سرزمین زراعتی و حاصل خیز بغلان، هر لحظه برای شروع کار دوباره ساخت و ساز این بند آبگردان بزرگ، لحظه شماری میکنند و باشنیدن هر خبر خوشی در این راستا، از خوشی در لباس نمی گنجند.

مردم بغلان شاید نسبت به خیلی ولایاتِ دیگر کشور با داشتن دو بند برق آبی فعال خیلی خوشبخت باشند، زیرا وجود این دو بند آبی برای تنظیم آب بیش از 120 هزار جریب زمین زراعتی، سبب شده تا این ولایت یکی از ولایت صنعتی و زراعتی کشور معرفی شود، زنده گی مردم بغلان به شکل عمیقی با زراعت گره خورده، وجود مراکز صنعتی در این ولایت وابسته به تولیدات زراعتی آن بوده است، دو فابریکه بزرگ صنعتی نساجی و قند وابسته به کشت پنبه و لبلبو در این خطه زراعتی بوده است.

این اولین وعده نیست!

6 سال قبل از امروزدر ماه سرطان سال 1391 هجری خورشیدی ، هنگامی که آقای محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب کشور بود، در طی یک سفر کاری خویش به ولایت بغلان از ساخت و ساز بند آبگردان کیله گی برای مردم بغلان حرف گفت و وعده داد که به زودترین فرصت، کار اعمار آن آغاز میشود و لی اینک 6 سال زمان از آن حرف و وعده  میگذرد و تازه وزیر صاحب فعلی از ختم کارهای تدارکاتی آن تا یک ماه آینده خبر میدهد.

برای ساخت بند آبگردانی مثل بند کیله گی 6 سال زمان، وقت کافی به نظر میرسد اما متاسفانه نبودن تعهد نسبت به خدا و ملت همیش باعث شده تا کار ساخت و ساز این پروژه های ملی دهه ها وقت بگیرد.

وعده ساخت بند آبگردان نه تنها وعده آقای اسماعیل خان در دوره وزارت اش بلکه یکی از وعده های انتخاباتی آقای داکتر عبدالله عبدالله در کمپاین انتخاباتی اش بود.

در جریان کمپاین های انتخاباتی دوره قبلی، آقای داکتر عبدالله  عبدالله رییس اجراییه فعلی حکومت وحدت ملی  در تجمع استدیوم ورزشی شهر پلخمری به شکل مشخص از ساخت بند کیله گی در صورت پیروزی اش به مردم بغلان وعده داد.

اهمیت بند آبگردان کیله گی!

اکثریت باشنده گان ولایت بغلان زنده گی شان به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم وابسته به زراعت و دهقانی هست و بیشتر ساحات این منطقه از جمله نواحی حاصل خیز شمال کشور به شمار میرود.

سرزمین حاصل خیز بغلان، در گذشته ها با تولیدات محصولات صنعتی مثل پنبه و لبلبو دو فابریکه بزرگ صنعتی را برای سالیان درازی فعال نگهداشته بود و درکنار آن کشت سایر پیداوار زراعتی مثل برنج، گندم، ماش وغیره نیز در این منطقه معمول بود و در خود کفایی زراعتی کشور نقش قابل ملاحظه ی داشتند و هنوزهم دارند.

البته در مقایسه با تمام زمین های زراعتی موجود در این ولایت، یک فیصدی خیلی کمی آن آبی بوده و از دریاهای خروشان که از میان این وادی زیبا میگزرد، اندک ترین استفاده لازم صورت نگرفته است و هنوزهم بیشترین مساحت این ولایت از آب دریا خروشان آن محروم است.

نقش بند آبگردان کیله گی در رشد بغلان!

چنانچه که قبلا بیان شد، زنده گی اکثریت باشنده گان ولایت بغلان به شکل مستقیم و یاهم غیر مسقیم وابسته به زراعت هست و بالاتر از 70 درصد مردم بغلان به شکل مستقیم از این طریق امرار معاش میکنند، تمام وهست بود آنها همان حاصلات اندک زراعتی است که سالانه قسمت زیادی آن از طریق زمین های للمی بدست می آید.

مردم این خطه همه ساله به امید برف و باران، زمین های للمی خود را کشت نموده و منتظر اند تا بدست آوردن حاصلات زراعتی  ولو اندک زنده گی بخور نمیر خود را پیش ببرند.

بند برق آبگردان کیله گی که قرار است در منطقه کیلی گی ولسوالی دوشی، در فاصله ده کیلومتری جنوب شهر پلخمری در مساحت 30 جریب زمین اعمار گردد، ظرفیت تولیدی بیش از 50 میگاوات برق را داشته و در کنار آن توانایی ذخیره 650 میلیون متر مکعب آب یعنی بیشتر از بند سلما را داشته باشد.این بند آبگردان توانایی آبیاری بیش از 450 هزار جریب زمین را دارا است.

با کانال کشی آب های بند آبگردان کیله گی میتوان، هزارها جریب زمین للمی در مطقه کیله گی ولسوالی دوشی، دشت لرخابی ولسوالی دهنه غوری ره تبدیل به زمین های سرسبزی آبی نمود و از این طریق زنده گی ده ها هزار خانواده را به شکل مستقیم و صد ها هزار خانواده را به شکل غیر مستقیم تامین معاش نمود. و زنده گی آرام و مرفه را نصیب هزاران خانواده دهاتی بغلان نمود که تا امروز از فقر و تنگدستی رنج میبرند و هر روز با ترک خانه و کاشانه خود در دهات و سرازیر شدن به شهر پلخمری در صدد فرار از این وضع بحرانی اند.

ساخت بند کیله گی، سبب خود کفایی کشور در پیداوار زراعتی شده و کشور را از وابسته گی به محصولات زراعتی کشورهای همجوار رهایی میبخشد.

فقر و نا امنی دو پدیده مرتبط با هم است چنانچه که الله متعال در سوره قریش یکی از صفات خود را  : الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ یعنی همان پروردگاری كه آنان را از گرسنگى (و قحطى نجات داد و) سيرشان كرد و از ترس (دشمن) امانشان داد.

بیان میدارد، قطعا فقر یک عامل بزرگ در نا امنی یک جامعه شمرده میشود، زیرا بزرگترین عامل دزدی، قتل و غارت در جوامع انسانی همین پدیده فقر است.

امید ها برای تحقق رویای مردم بغلان!

حضور آقای علی احمد عثمانی منحیث یک وزیر متخصص و متعهد در ساختار کابینه حکومت وحدت ملی آنهم از تکت انتخاباتی آقای عبدالله  عبدالله کسی که وعده ساخت این بند را برای بغلانی ها داده بود و همچنان حمایت اشرف غنی رییس جمهور کشور  از کارکردهای این وزیر فعال، خوشبینی های مردم بغلان در ساخت این بند را بیشتر میسازد.

ملت مسلمان و قدر شناس افغانستان هرگز تلاش های شبانه روزی آقای علی احمد عثمانی منحیث وزیر انرژی و آب  را در ساخت و ساز بندهای آبی کشور و مدیریت آبهای این وطن فراموش ننموده و خواهان پیگیری جدی تر ساخت بند کیله گی هست.

نماینده گان ولایت بغلان در پارلمان کشور مسوولیت جدی دارند تا شروع هرچه عاجل روند کار ساخت و ساز این بند را مورد تعقیب قرار داده و نگذارند خدای ناخواسته یکبار دیگر آرزوهای مردم بغلان به یاس و نا امیدی مبدل گردد.

من باور دارم، مردم بغلان هرگز تلاش های صادقانه هیچ فردی را در قسمت ساخت بند کیله گی فراموش نخواهد کرد و مردم بغلان قطعا آماده هر نوع همکاری برای ساخت این بندهست و هیچ بهانه ی را نباید به دست آنانی داد که به نحوی مانع ساخت و ساز این بند میگردند.

علما، روحانیون، فعالان مدنی بغلان هرکدام به نوبه خود مسوولیت دارند تا به حد توان خویش از ساخت این بند اعلان حمایت نموده و نگذارند تا دست های فساد و اختلاس سبب کند شدن روند اعمار این بند گردد.

نبود امنیت، و حضور طالبان در ولایت بغلان  ممکن یک دغدغه برای ساخت این بند باشد، ولی همانگونه که مدت ها قبل طالبان با اعلامیه رسمی از ساخت تاسیسات عام المنفعه در کشور پشتبانی نموده اند و حتی در مورد مشخص در تامین امنیت  ساخت بند بخش آباد اعلام همکاری نمودند، جا دارد که امروز نیز با پشتبانی از ساخت بند کیله گی در ولسوالی دوشی روند شروع کار آن را تسریع ببخشند.

به امید آنکه روزی شاهد افتتاح و بهره برداری از این بند آبگردان بزرگ در کشور باشیم!

پاینده باد افغانستان و سربلند باد مردم آن!

1 دیدگاه برای «ساخت بند آبگردان کیله گی از آرزوهای بغلانی ها!»

  • نوامبر 1, 2020 در t 8:00 ب.ظ
    Permalink

    سلام برادر ما در پوهنتون بغلان محصل اقتصاد هستم ما میخواهیم در این باره یک مونوګراف نوشته کنم اکر معلومات بیشتر در این باره داری لطفا با ما همکاری کو شکر.
    ما میخواهیم که به این مونوګراف مردم متحرک کنم تا مردم از حکومت بخوهد که این پروژه بزرګ را انجام دهد. لطفا با ما همکاری کند…

    پاسخ دادن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *