صلح نیازی مبرم برای تمام جوامع بشریست؛کشوری که مردمانش در صلح زندگی میکنند و میتوانند با اراده ای آزاد پیرامون خود و کشورشان تصمیم اتخاذ نمایند هرگز روی بدبختی را نخواهند دید.صلح تنها به معنی آزادی نه بلکه معانی دیگری همچون آرامش،را‌حتی،پیشرفت و ترقی و بسیاری از موارد دیگر را در خود جای داده است؛اما تنها مردمانی میتوانند به صلح دست یابند که برای رسیدن به آن با عزم و میلی قاطع برای رسیدن به آن تلاش کنند،اگر مردم خواهان صلح باشند باید برای رسیدن به این آرامی سختی بکشند زیرا:ان مع العسر یسرا آری!رسیدن به آرامشی از جنس آزادی نیاز به تلاش دارد زیرا صلح امر ساده ای نیست بلکه وسیله ای برای رهایی از بند و قید،شر و فساد،ظلم و گناه و ویرانی و نابودی است.پس بیایید با اراده ای آهنین و عزمی از جنس فولاد برای رسیدن به صلح نه تنها از راه جنگ بلکه از راه علم و روشنایی قدم برداریم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *