صلح آرام بخش جانها

 

صلح چیست؟

صلح درلغت به معنی آشتی ودست کشیدن ازجنگ ودراصطلاح نگهداشتن جامعه محیط ومردم ازجنگ صلح است.

صلح ازدیدگاه اسلام

خداوندمتعال درسوره نساآیه ۱۲۸ میفرماید (َوالصُّلحُ خَیرُ) ترجمه: آشتی بهتراست.

کلمه زیبای صلح یکی ازکلمات قرانی است که به معنی اصلاح اتفاق همبستگی ازآن یادشده است ودردیگرجای قرآن کریم خداوندمتعال میفرماید: ِانَّمَاالمُومِنُونَ اِخوَتُ فَاَصلِحُوبَینَ اَخَوَیکم) سوره حجرات آیه۱۰  وهمچنان دعای ابراهیم علیه السلام ( رَبِّ اَجعَل هَذَابَلَدَااَمِنَا) (۱۲۶سوره بقره) وسنت محمد (صلح حدیبیه) راه های رسیدن به صلح را یاد آوری کرده است.

راه های رسیدن صلح در کشور ما

  1. اولویت دادن به منافع ملی
  2. حکومت داری خوب
  3. مشخص ساختن دوست دشمن
  4. فشاربه پاکستان ودیگرکشورهای که باعث جنگ درافغانستان هستن
  5. مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل

درکشورعزیزما افغانستان همه خورد وبزرگ زن ومرد حتی طفل های معصوم به امیدوآرزوی و امدن صلح هستند صلح یک نعمت الهی است امامتصفانه ماامروزازاین نعمت بزرگ محروم هستیم صلح سبب پیشرفت وترقی جامعه است اگرصلح درجامعه ماحکم فرمانباشه مال ما ناموس ما جان مادرخطراست قسمکه ماامروزشاهدحال هستیم ومشاهده میکنم که روزهاچقدرجوان های ماازبین میرون همچنان کودکان وزنان همه یتیم شدن خانم هابی شوهرشدن کودکان بی پدرکه به طورمظلومانه وبی رحمانه به قتل میرسن وجامعه ماچقدرامروزبه فقروتنگ دستی روان است وبی حیای هادر جامعه ما رخ میدهد این همه بدبختی ها باعث نبودن امنیت در جامعه و نبودن صلح درکشورعزیزمان است و رسیدن به صلح دشوار نیست فقط تصمیم یک ملت واحدرامیطلبد صلح آورنده لبخند به مردم است صلح آورنده ترقی وپیشرفت است صلح چیزی است که آوازخوشی رامیان مردم مسترد میکند صلح جمع کننده همه مردم به یک سفره صلح پایان غمهاوآوازخوشی ها صلح چیزی است که انسان میتواند به وسیله آن به قله های بلندبرسد

خلاصه آرزوی همه ملت عزیزماآمدن یک صلح باآبرووباعزت درکشورعزیزمان است

ترتیب دهنده صفی الله ( صبوریار)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *