دنیای امروز به اسلام محتاج تر است

دنیای امروز به اسلام محتاج تر است:

اسلام آمد که بشریت را از چنگال خرافات نجات بدهد همان خرافاتیکه در پیکر بتها و در داستان یهود،و اوهام کلیسا نمایان میگردید ،اسلام آمد که کاروان بشر را از خرافه پرستی بسوی حق بر گرداند بطوریکه عقل بپذیرد و حواس بشناسد و ضمیر ایمان بیاورد، اسلام افراد بشر را برای بکار انداختن نیروی خود میخواند تا با راهنمائی آن پی حقایق زندگانی ببرد .
بنابراین آیا میتوان گفت اکنون بشریت از چنگال خرافات نجات یافته ؟ آیا میتوان گفت که از قید تسلط ستمکاران و زور گویان رها شده ؟ آیا میتوان گفت که از فشار غرایز و شهوات مرگبار آزاد گشته ؟
می بینیم که نصف سکنه جهان هم در بت پرستی بسر میبرند ـ در هند و چین ودر اکثر نقاط عالم هنوز هم بت پرستی شیوه ستوده و مقدس است ونزدیک به نصف دیگر نیز امروز بخرافات نو پدیدی گرویده اند که در گمراه ساختن بشریت وفاسد نمودن افکار و پندار مردم و قطع کردن علاقه و ار تباط انسانها کمتر از پت پرستی نیست ، و خطرناکتر این خرافات جدید همان علم بدون ایمان است ، بنابرین اکنون بخوبی روشن شد که دنیای امروز به اسلام محتاج تر است چنانکه چهارده قرن پیش محتاج بود . بلی دنیای امروز به اسلام محتاج تر است که از چنگال خرافات برهاند و عقل و روحش را از اوهام پرستی نجات داده باوج عظمت خدا شناسی برساند عالم امروز چه نیازی بزرگی به اسلام دارد تا ازاین گمراهی نجاتش دهد و بروح و روانش آ رامش و امنیت غارت شده را باز گرداند ، از لذت رحمت و حلاوت لطف خدا باخبرش بسازد و آگاهش نماید که هر معرفتیکه بشر بآن میرسد و هر سودیکه نصیبش گردد بزرگترین سعادت است واقعأ که مردم امروز با اسلام محتاج ترند ، تا گریبان آنها را از چنگال ستمکاران و زور گویان نجات بدهد همان طوری که چهارده قرن پیش نجات داد واضح است که امروز ستمکاران فراوانند بعضی از آنان پادشاهان و برخی گردن کشان و گروهی سرمایه دارانند که دایم با وسایل گونا گون خون زحمت کشان را میمکند و گروهی دیکتاتورها و خود سرانی هسنتد که با توسل بزور سر نیزه و بکار بردن سلاحهای آتشین و تشکیل دادن شبکه های جاسوسی و محکمه های تفتیش عقائد حکمرانی کرده و بر گردن ملت ها سوارند،
اسلام امروز مردم را واقعأ و بدون ریا از چنگال این گروه ستمکار نجات میدهد

نوشته : نقیب الله قادری رکن نجم بلخ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *