اساسنامه ۱۳۹۷

اساسنامه (دری)

۱۳۹۷ هـ ش

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مقدمه

الحمد لله الذی خلق الإنسان فی أحسن تقويم، وجعله كريماً بين جميع العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين، محمدٍ وَّعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

قال الله تعالى: (إنهم فتية آمنوا بربهم وزدن‍‍‍هم هدى).

افغانستان در گذر تاریخ و در حال حاضر در منطقه، ازمهمترین موقعیت برخوردار بوده است. در محدودۀ جغرافیایی این میهن، ملتی متدین زندگی دارند که با اسلام وتعالیم پاک آن عشق میورزند، و با وصف آنکه ملیت های مختلف و زبان های گوناگون وجود داشته و دارد، مع الوصف برادروار زندگی دارند؛ ولی بدبختانه سطح آگاهی وتربیتی جوانان این میهن از سطح آگاهی هر میهن دیگری در درجۀ پایین تر قرار دارد. جوانان این کشور در اثر جنگهای پی در پی نزدیک به چهار دهۀ اخیر مجبور به هجرت گردیدند و متباقی جوانان که در داخل کشور باقی ماندند، از تربیت سالم محروم ماندند وتحت تأثیر تهاجمهای فرهنگی دشمنان اسلام قرار گرفتند.

جهت سهیم شدن جوانان در تحقق پیشرفت همه جانبۀ میهن عزیز مان و مطلع نگهداشتن آنها از توطئه ها وسازشهای علیه کشور ودین مان، نیاز احساس می شد که برای ساختن جامعه ای تلاش صورت گیرد که همزمان هم جوانان را برای پیشرفتهای همه جانبۀ میهن آماده سازد وهم به آن خطرات و سازشها توجه داشته باشد؛ که برای هلاکت آنها چه دامهایی گسترانیده شده است؟

به همین اساس تنی چند از جوانانِ دارای احساس ملی و اسلامی، برای تحقق این هدف والا دست به کار شده و میان هم به مشورت پرداختند ودر فرجام به این نتیجه رسیدند که جمعیت مستقلی از جوانان را تشکیل دهند، تا به وسیلۀ کار منظمی در میان جوانان، و استفاده از توان ونیروی آنها، از مفکورۀ اسلامی دفاع صورت گیرد و در تحقق پیشرفتهای همه جانبۀ میهن سهم فعال گیرند. روی این مقصدقها، سازمان« نهاد جوانان مسلمان افغانستان» تشکیل گردید و فعالیتهای خود را آغاز نمود.

این نهاد، جهت تنظیم و پیشبرد امور خود، اساسنامۀ ذیل را ترتیب نموده است. و از پروردگار عالم ـ جل جلاله ـ رجامندیم تا ما را در انجام درست و مخلصانۀ این کار بزرگ و تحقق این اهداف مهم، اخلاص و پشت کار و کامیابی کامل، نصیب فرماید. آمین!.

مادۀ اول:

این اساسنامه به اساس احکام قانون جمعیت ها به منظور توضیح اهداف، ساختار تشکیلاتی بنیاد ترتیب گردیده است.

مادۀ دوم:

اسم جمعیت «نهاد جوانان مسلمان افغانستان (نجم)» میباشد که فشردهء آن در ین اساسنامه بنام «نجم» یاد میگردد.

مادۀ سوم:

«نجم» یک نهاد کاملاً غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی میباشد.

نشان نجم متشکل از دو هلال به ترتیب  به رنگ آبی کمرنگ از طرف پایین  و رنگ نارنجی از طرف راست  که در داخل  آن کتاب به رنگ های آبی کمرنگ و نارنجی قرار دارد.

پرچم نجم از شکل مستطیل افقی به تناسب یک بر یک و نیم تشکیل گردیده است که از طرف چپ در یک ربع آن سه رنگ پرچم ملی افغانستان، مساویانه و بالترتیب جابجا شده و حصۀ متباقی آن به رنگ آبی روشن بوده که در وسط آن لوگو و کلمۀ “نجم” به رنگ سفید قرار دارد.

مادۀ چهارم:

دفتر مرکزی «نجم» در ولایت کابل میباشد و در خلال سه سال در بیست ولایت کشور نمایندگی های خویش را ایجاد مې نماید، در غیر آن نام «نجم» از لیست جمعیت ها حذف گردد.

طرز فعالیت «نجم» از طریق براه اندازی سيمینارها، ورکشاپها، جلسات، ارتباطات رو دررو وارتباطات الکترونيکي صورت میگیرد.

فصل دوم

 

مادۀ پنجم: دور نما

تربيه و تنظيم نسل جوان در روشنی فهم درست از اسلام طوريکه سبب تغيير مثبت اجتماعی و پيشرفت ملی گردد.

اهداف

مادۀ ششم:

«نجم» دارای اهداف ذیل میباشد:

 1. رسانيدن پيام درست اسلام به نسل جوان.
 2. تربيهٔ جوانان برای پيشرفت همه جانبهٔ ميهن.
 3. تشويق جوانان برای کسب دانش.
 4. تنظيم جوانان برای از بين بردن هر نوع تبعيض و فساد.
 5. تقويت روحيهء وطن‌دوستي و حفاظت از هویت اسلامی و ارزش های انسانی در میان جوانان.

 

فصل سوم

وسایل

 

مادۀ هفتم:

«نجم» به خاطر تحقق اهداف خود وسائل ذیل را به کار میگیرند:

 1. سیمینارهای علمی و تحقیقاتی، کانفرانسها.
 2. درسها، حلقات و برنامه های تربیتی.
 3. سفرهای علمی و تفریحی در داخل کشور.
 4. همایش های ادبی و نمایش های گوناگون.
 5. مسابقات علمی و فرهنگی.
 6. برنامه های تربیتی
 7. مراکز تعلیمی و فرهنگی
 8. مسابقات علمی وفرهنگی
 9. سیمینارها و کنفرانس های علمی و تحقیقاتی
 10. سفرهای علمی و تفریحی
 11. تحقیقات علمی، فرهنگی و تخصصی
 12. همایش ها و نمایش های هنری و فرهنگی
 13. کتابخانه‌ها.
 14. کتاب‌ها، مجلات، بروشورها و ساير نشرات چاپي
 15.  خدمات اجتماعی
 16. گردهمایی ها و راه پیمایی های مسالمت آمیز
 17.  کلب های ورزشی
 18.  رسانه های اجتماعی، صوتی و تصویری

فصل چهارم

انواع عضویت و شروط آن

 

مادۀ هشتم:

عضویت «نجم» به تمام جوانان افغان حاصل شدنی است که با اهداف «نجم» موافق بوده، به فرایض الهی پابند، از گناهان کبیره گریزان و از هر نوع تعصب پاک باشند.

مادۀ نهم: انواع عضویت:

عضویت در «نجم» به سه نوع تقسیم می شود:

 • همکار
 • عضو
 • رکن

مادۀ دهم: شرطهای عضویت:

الف: همکار:عضو همکاردارای شرطهای ذیل است:

 • با اهداف، روش کار و وسائل «نجم»موافق باشد.
 • در فعالیتهای «نجم» به طور منظم شرکت جوید.
 • برای پیشرفت و توسعۀ«نجم»تلاش و کوشش نماید.
 • درمیان جامعه به نامهای بد و کردار زشت گرفتار نباشد.

ب: عضو:

عضو دارای شرطهای ذیل می باشد:

 • پابند اساسنامه و لوایح نجم باشد.
 • در تمام فعالیتها و درسهای «نجم» به طور منظم شرکت نماید.
 • به پابندی فرایض و خودداری از محرمات توجه نماید.
 • وعده اطاعت از رهبری و قیادت «نجم»را بنماید.
 • با نهاد یا گروهی وابسته نباشد که در تصادم با اصول اسلامی، عنعنه های افغانی، وحدت ملی، و اهداف «نجم» در تضاد واقع می شود.
 • ماهانه ۱۰۰ افغانی حق العضویت به نجم بدهد.
 • حد اقل مدت هشت ماه منحیث همکار «نجم» در اجتماعات ۱۵ روزه شریک شده و قیادت «نجم» وی را لایق عضویت نجم بداند.
 • عضویت اش از سوی نظم ولایتی نجم پذیرفته شده باشد.

ج: رکن:

شرطهای «رکن» قرار ذیل است:

 • اهداف «نجم»را پذیرفته و از آن دفاع کند.
 • در جامعه از شهرت خوب برخوردار باشد.
 • بر فرایض پابند باشد.
 • به لوایح و فیصله های «نجم»پابندی نشان دهد.
 • در مرحلۀ «عضویت» خود، از خویشتن خویش جدیت نشان داده باشد.
 • حق العضویتهای ماهوار را به طور منظم اداء کند.
 • به اساس پیشنهاد نظم ولایتی، هیئت مدیره رکنیت اش را منظور نموده باشد.
 • با نهاد یا گروهی وابسته نباشد که در تصادم با اصول اسلامی، عنعنه های افغانی، وحدت ملی، و اهداف «نجم» در تضاد واقع می شود.

مادۀ یازدهم: لغو عضویت:

«نجم»بر اساس اسباب و عوامل ذیل عضویت یک فرد را لغو می نماید:

 1. قولاً ویا عملاً با مقتضیات و خواستهای عضویت مخالفت نشان دهد.
 2. کاری انجام دهد که به حیثیت دینی، قانونی، اخلاقی و اجتماعی «نجم» صدمه بزند و نظم آن را مختل سازد.
 3. مرتکب خیانت ملی شود.

مادۀ دوازدهم: روش های لغو عضویت:

 1. عضویت همکار به اساس پیشنهاد حلقه ساحوی، بعد از موافقه نظم ولایتی از سوی مسؤول ولایتی لغو می شود.
 2. عضویت عضو و رکن به اساس پیشنهاد نظم ولایتی بعد از موافقه هیئت مدیره توسط رئیس لغو میگردد.

فصل پنجم

تشکيلات

 

مادۀ سیزدهم: تشکیلات اداری «نجم» طور ذیل می باشد:مجمع عمومی، هیئت مدیره، ادارهٔ ولایتی و حلقات ساحوی.

مادۀ چهاردهم:مجمع عمومی

 1. مجمع عمومی «نجم» متشکل از تمام اعضای(رکن) نجم بوده که همه ساله یک بار نشست عادی دارد. برای مراقبت بهتر امور، در کنار مجمع عمومی، مجلس از ارکان منتخب تشکیل میگردد که بنام شورای مرکزی یاد می شود. اعضای آن بدون هیئت مدیره ۲۵ تن میباشند. این مجلس سالانه دو نشست می داشته باشد که بجز انحلال نجم تمام صلاحیتها و مسؤولیتهای مجمع عمومی را به عهده می داشته باشد.
 2. مجلس فوق العادۀ مجمع عمومی، بر اساس فیصلۀ هیئت مدیره، یا به پیشنهاد دو ثلث اعضای مجمع عمومی منعقد شده می تواند.
 3. رئیس «نجم» در اثنای تدویر مجمع عمومی، ریاست مجلس را نیز به عهده می داشته باشد و معاون «نجم» در اثنای انعقاد مجلس وظیفه منشی مجلس را عهده دار می باشد.
 4. فیصله های مجمع عمومی و دیگر بخشهای مربوط، بر اساس اکثریت ساده (%51) صورت میگیرد ولی تعدیل در مواد اساسنامه بر اساس دو ثلث آراء صورت میگیرد.

 

مادۀ پانزدهم: مسؤولیتها و صلاحیتهای مجمع عمومی:

اجتماع ارکان(مجمع عمومی) مسؤولیتها و صلاحیتهای ذیل را دارا می باشد:

 1. انتخاب وعزل رئیس، معاون، و دیگر اعضای هیئت رهبری.
 2. گوش دادن به گزارش سالانۀ هیئت رهبری.
 3. منظوری تعدیلات لازم در اساسنامه.
 4. تعیین پالیسی ها در «نجم» در روشنی لایحه.
 5. تقدیم پیشنهادات جهت پیشبرد امور و تقویت کارهای «نجم».
 6. منحل کردن «نجم» بر اساس دلائل روشن و در روشنی لایحه.
 7. تصمیم گیری در مورد امور مربوط به نهاد و ارزیابی آن
 8. محاسبه رییس، معاون و اعضای هیئت رهبری
 9. در صورت عدم برگزاری اجتماع ارکان نظر به شرایط قاهر مجلس شورای مرکزی فوق العاده نجم برگزار گردیده که تمام صلاحیت ها و مسوولیت های اجتماع ارکان را دارا میباشد بجز انحلال نجم

 

مادۀ شانزدهم: هیئت مدیره

هیئت مدیره جهت اجرائیوی امور «نجم»می باشد که از رئیس، معاون و مسؤولین بخشها تشکیل می گردد که جمله تعداد شان هشت نفر میباشد.

هیئت مدیره در حالات عادی، هر ماه دو بار تشکیل جلسه می دهد؛ ولی در حالات فوق العاده به درخواست رئیس یا دوثلث اعضای هیئت مدیره، جلسه دایر شده می تواند.

مادۀ هفدهم: صلاحیتهای هیئت مدیره

 1. هیئت مدیره، بعد از مجمع عمومی بلند ترین مرجع تصمیم گیری و تطبیق فیصله های آن، می باشد.
 2. تصویب عضویت در «نجم» و یا سلب عضویت از آن.
 3. برقراری و استحکام ارتباط با نهادهای جوانان کشور.
 4. تعیین و تصویب منابع مالی و بنود مصرفی آن.

 

فصل ششم

امور مالی

مادۀ هجدهم: صندوق مالی:

هر واحد تنظیمی، اداره ی ولایتی و مرکز، دارای صندوق مالی مستقل می باشد که از طرف مسؤول مالی آن اداره می شود.

دارایی های مالی صندوق در امور مربوط به نهاد و به اجازه و دستور مسؤولین آن توسط مسؤول مالی به مصرف می رسد.

مادۀ نوزدهم: عوائد:

«نجم» عوائد خود را از راههای ذیل به دست می آورد:

 • حق العضویت ماهانه صد افغانی واعانه ی اعضای «نجم».
 • کمکهای بی قید و شرط هموطنان مخلص، تاجران ملی، مؤسسات خیریه و دیگر مسلمانان مخلص که بعد از مشورۀ مسؤولین صورت می گیرد.
 • از طریق نشرات «نجم» مانند:اخبار، مجلات، کتب وغیره.

مادۀ بیستم: تصفیۀ حسابات مالی:

اداره هرحلقه ساحوی در هر سه ماه يکبار تمام حسابات مالی خودرا تصفيه می نمايد.نظم ولايتی طی هر شش ماه در کنار صندوق مالی ولايتی حسابات حلقات ساحوی مربوطه را نيز تصفيه می نمايد. هیئت مديره سال يکبار در کنار صندوق مالی مرکزی، حسابات ولايتی را تصفيه می نماید.

مادۀ بیست ویکم: 

هر حلقه ساحوی در جریان تصفیه مالی بیست فیصد مبلغ موجود را به صندوق مالی ولایتی می دهد و صندوق مالی ولایتی هنگام تصفیه بیست فیصد مبلغ موجود خویش را به صندوق مالی مرکزی می دهد. البته در وقت ضرورت صندوق مالی بالاتر به صندوق مالی پایینتر همکاری می نماید. 

مادۀ بیست و دوم:

مسائل مالی «نجم» از راه لایحه ی مستقل مالی ترتیب می گردد.

فصل هفتم

شرایط انحلال

 

مادۀ بیست و سوم:

«نجم» صرف در صورت اتفاق مجمع عمومی منحل شده می تواند.

مادۀ بیست و چهارم:

 بعد از انحلال، بنا بر فیصلۀ مجمع عمومی ملکیتهای «نجم» به یکی از نهادها داده می شود که اهداف شان با اهداف «نجم» نزدیکی دارد.

مادۀ بیست و پنجم:

بعد از انحلال، اعضای «نجم» حق ندارند که ملکیتهای آن را در میان خود شان تقسیم نمایند.

ماده بیست وششم:

«نجم» مکلف است که در ختم هر سال مالی گزارش کاری وحسابات مالی خویش را به ادارهٔ انسجام ارسال بدارد.

ماده بیست وهفتم:

هر نوع تعدیل وتغییر در اساسنامه، اسم وانحلال «نجم» از صلاحیتهای مجمع عمومی بوده که ۱۵ روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی  اداره محترم انسجام را در جریان قرار خواهند داد.

مادۀ بیست و هشتم:

این اساسنامۀ «نجم» دارای هفت فصل و بیست و هشت ماده می باشد که توسط شورای مؤسسان آن به تصویب رسید و از همین به بعد قابل تطبیق می باشد.

1 دیدگاه برای «اساسنامه ۱۳۹۷»

 • اکتبر 6, 2020 در t 8:37 ب.ظ
  Permalink

  نجم یو اسلامي فکري مکتب دی.
  د هېواد د ملي ویښتیا لپاره نجم تر ټولو غوره تم ځای دی.
  نجم کولی شي ځوان کشر د مسلکیتوب، تخصص، مهارت په لور په حرکت راولي.
  موږ د نجم ملاتړي یو او خپله همکاري د دین، مذهب، ټولنيز خدمت او هېواد د پرمختیا لپاره نه سپموو.
  درنښت!

  پاسخ دادن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *