جدیت، رمز موفقیت

نوشته: داکتر احمد خیبر موحد

موفقیت کلمه خوشایند است که هر کس خواستار آنست و با شنیدن این کلمه در وجود شخص یک تحول و انگیزه خاصی ایجاد میشود؛ اما موفقیت رایگان به دست نمی آید و یک پدیده اتفاقی نیست، موفقیت بها دارد و قیمت آن بذل و جدیت است.

جدیت در فرهنگ عمید به معنی سعی، کوشش ، پشت کار و پافشاری است و مترادف آن جد، جهد، سخت کوشش و مداومت است.

کسی خواهان توانایی است باید شعله را  ببوسد و رعد و برق را به رفاقت برگزیند. اراده و جدیت نیرومندترین سد در برابر مشکلات و موانع برای موفقیت است، اگر این سد نباشد پیداست که دیگر نخواهیم توانست با مشکلات جنگید.

متاسفانه دنیا پر از افراد یست که نزدیک بود در زندگی کامیاب شوند ولی همان لحظه ای که می بایست دلسرد نشوند و آخرین ضربت را در شکست وارد کند، دست از مبارزه برداشته و عقب نشینی کردند و در نتیجه اژدها شکست بر آنان غلبه کرده اند و مانع موفقیت در رسیدن به هدف شان شده است.

در این مقاله برآنیم تا تاثیرات جدیت بر موفقیت را با ذکر الگوهای ناب از پیشوایان مان بیان کنیم، تا از  زنجیره زندگی که باعث عدم پیشرفت و موفقیت می گردد (عدم جدیت و تلاش است) رهایی یابیم، این نکته را درک کنیم که موفقیت حاصل 99 درصد جدیت و تلاش و یک درصد استعداد است .

بدون شک بهترین الگو برای داشتن یک زندگی موفق سرورمان محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم است، اشخاصی دیگری ممکن تنها در یک عرصه بتوانند الگو قرار گیرند و آنها خالی از نقص و خطا هم نیستند، اما پیغمبر اسلام محمد رسول الله علیه سلام الگو کامل در زنده گی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، طبی … بهترین گزینه است و بعد از آن خلفای راشدین و اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین که در مکتب رسول الله (ص) تربیت شده اند، تمام شان نمونه از اشخاص جدی، پرتلاش و هدفمند بوده اند و جدیت را برای رسیدن به موفقیت و اهدافشان برگزیده اند،هرگز دست از مبارزه با مشکلات بر نداشته اند مگر اینکه اهداف والای خود رسیده باشد.

پیغمبر اسلام صل الله علیه وسلم هنگامی که ماموریت رساندن پیام حق را عهده دار میشود به مشکلات زیاد و آزار و ازیت های بی شمار روبرو میگردد اما دست از تلاش و پیکار بر نمی دارد، هیچگونه امتیازات مادی را که باعث دور شدن از هدف شان شود را پذیرا نمی شوند؛ وی سخن پر محتوا و گرانبها به زبان میآورد که نشان دهنده اوج جدیت در کار است ” اگر افتاب را به دست راست و مهتاب را به دست چپ ام بدهید از این کار که ماموریت از جانب آلله است دست بردار نیستم”.

بلی تا زمانیکه خواهش آسایش و خوش گذرانی در تو قویتر از اراده پیشرفت و ترقی است، تا آن زمان به آرزوهای به اهدافت نایل نخواهی آمد و به عدم موفقیت بر خواهی خورد.

 تعریف موفقیت در نزد یک جوان مسلمان تنها موفق شدن در کانکور، دریافت سند تحصیل، ثروت مند شدن رسیدن به قدرت … نیست؛ بلکه هدف ازموفقیت فراتر از آن یعنی “رضایت آلله متعال” هست.

خواننده عزیز!

 و ای جوان که خواستار رسیدن به اهداف زندگی ات هستی با من جدیت و تلاش  را در این جوان صدر اسلام بنگر، در جنگ قادسیه قبل ار آغاز جنگ، پسر بچه ای نزد سعد رضی الله عنه آمد و از او خواست اجازه دهد پا به پا سربازان بجنگد، اما سعد اورا نپذیرفت و گفت: “این فقظ جای مردان هست”

 پسر بچه جواب داد: ” اینجا جای معامله آدم ها نیست، من میخواهم با الله متعال خود معامله کنم و تو حق نداری در معامله بین من و الله سبحان دخالت کنی “

همه از شجاعت و جدیت او متعجب شدند و سعد او را اجازه داد تا با لشکر بپیوندد.

 نمونه و الگو دیگر از شخص جدی و مصمم برای تو ای جوان عصر حاضر، زید بن ثابت است، در 10 سالگی کل قرآن را حفظ کرد در 14 سالگی زبان عربی را یاد گرفت و در 16 سالگی مترجم پیامبر صل الله علیه وسلم گردید و در 19 سالگی جز هیئت توریع میراث شد.

آیا گمان میکنی که این همه موفقیت و دستاورد آن ناشی از چیزی جز جدیت و تلاش بوده است؟!

عبدالله بن زبیر بن عوام 7 ساله بود، روزی عمر فاروق رضی الله عنه از مسیری میگذشت که عبدالله بن زبیر با جمع از اطفال بازی میکردند، با رسیدن عمر تمام اطفال فرار کردن اما عبدالله بن زبیر فرار نکرد، عمر پرسید چرا فرار نکردی؟ عبدالله بن زبیر جواب داد: چرا باید فرار کنم من کار اشتباهی انجام نداده ام که بخواهم بترسم و ضمن مسیر آنقدر عریض است که شما  عبور کنید.

عمر رضی الله عنه پرسید: پس چرا با دوستانت بازی نمیکنی؟

عبدالله پاسخ داد: من وقت کمی را به بازی میگذرانم، چون من تنها برای بازی کردن آفریده نشده ام.

عمر با تعجب پرسید: پس برای چی آفریده شده ای؟

عبدالله جواب داد ” افتخار آفرینی برای اسلام “.

این گوشه از نمونه های جوانان جدی بودند، ببینید چگونه این نسل  ها در فضای جدیت اوج گرفته بودند در حالیکه عده از جوانان عصر حاضر در فضای پوچی و ابتذال اوج گرفته اند.

این مقاله را با بیان مثال از دانشمند اسلامی به نام ابن نفیس خاتمه میدهم،  ابن نفیس دانشمند مسلمان، نمونه از یک دانشمند جدی و مصمم است،  او گردش خون ریوی  را کشف کرد، و اینکه خون توسط ریه ها چگونه تصفیه میشود، دریچه ها چگونه کار میکند، و اناتومی قلب را توضیح داد.

 کشف او در دنیای طبابت ارزش به سزای دارد وعلت این همه دستاورد آن چیست؟

رمز موفقیت آن حدیثی است که پیغمبر (ص) فرموده ” الله سبحان هیچ دردی را نیافریده مگر اینکه دوا آن را نیز آفریده”.

 پس او با جدیت تمام در این عرصه تلاش کرد و گوشه از جدیت اش این است که او قلم خود را قبل از نوشتن کاملآ تیز میکرد تا بتواند با تمرکز بالای بدون هیچ گونه وقفه کار نوشتن را انجام دهد.

تا سن 35 سالگی بیش از 80 کتاب نوشت یکی از کتاب هایش دایره المعارف بزرگ است.

پس ای برادر و خواهر مسلمان!

 یگانه راه موفق شدن در زنده گی و عبور از آزمون ها همانا شکستن زنجیره عدم جدیت  در زنده گی روزمره هست که ما را احاطه کرده و این عزم و اراده آهنین است که میتوانیم با آن به  آرزو ها و اهداف خود برسیم و بهترین موفقیت کامیاب شدن در امتحان الهی است که با جدیت میتوان موفق شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *