کمک های انسانی نجم به غزنی رسید!

گزارش: تیم رسانه ی نجم
چهارشنبه 24 اسد-غزنی
اولین تیم رضا کار نهاد جوانان مسلمان به قیادت رئیس (نجم) استاد حمزه مؤمن حکیمی همراه با محموله کمک های انسانی به کمک ده ها خانواده متأثر از جنگ در ولایت غزنی رسید.
این تیم رضا کار، اولین کمک های جمع آوری شده از اعضای نجم را در مناطق آسیب دیده از جنگ در ولایت غزنی توزیع نمودند.
همچنان در جریان بازدید از مناطق جنگ زده، سروی مناطق مختلف ولایت غزنی صورت گرفت، تا خانواده های آسیب دیده شناسایی شده و در مراحل بعدی به آنها کمک صورت بگیرد.
قابل یاد آوری است که کمپاین جمع آوری کمک های انسانی از طرف نجم و نهاد خیریه احساس در تمام ولایات افغانستان آغاز شده است و کمک های جمع آوری شده در مراحل مختلف توسط تیم های رضاکار به مردم غزنی خواهد رسید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *