گزارش: تیم رسانه یی نجم هرات

دانش، نیروی تحرک و تعالی انسان و دانشجو، قلب تپندهء ملت هاست. روی همین منظور دانشگاه غالب و نهاد جوانان مسلمان (نجم) مشترکا به مناسبت روز جهانی دانشجو، محفل با شکوهی را در صالون همایش های دانشگاه غالب ترتیب نمودند.

این برنامه به منظور ارج گزاری به مقام والای دانش و دانشجو دایر گردیده بود که در ضمن برنامه از یک تعداد دانشجویان ممتاز نیز تقدیر به عمل آمد.

قابل یاد آوریست، هفدهم نومبر روز بین المللی دانشجو بوده و همه ساله در کشور های مختلف دولت ها، سازمان ها دانشجویی از آن برای قدر دانی از جامعه دانشجویی تجلیل به عمل می آورند.

نهاد جوانان مسلمان(نجم ) نیز این روز را برای قشر دانشجوی کشور تبریک و تهنیت عرض نموده و از تلاش های آنها بخاطر کسب علم و دانش تقدیر به عمل می آورد.