گزارش: تیم رسانه ی نجم سمنگان

به ادامه سلسله برنامه های سفره اتحاد وهمدلی در سراسر کشور که به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط منسوبین نهاد جوانان مسلمانان دایر گردیده بود، نجوم ولایت زیبای سمنگان نیز برنامه اجتماعی افطار ملی (اتحاد و همدلی) در یک فضای آرام و پر از صمیمیت با حضور جمع از برادران روزه دار اعم از محاسن سفیدان، محصلین،جوانان و نو جوانان برگزار نمود.

درآغاز این پروگرام محترم شیر احمد”احمدی” مسؤل تربیت، در باره نهاد جوانان مسلمان برای حاضرین معلومات ارائه کردند. از الله سبحانه وتعالی آرزو مندیم که طاعات و عبادات مان را قبول فرماید.

قابل یاد آوری است، منسوبین نهاد جوانان مسلمانان، همه ساله در ماه مبارک رمضان برنامه سفره اتحاد و همدلی را غرض زنده ساختن روحیه اتحاد وهمدلی در میان هموطنان عزیز مان و عام ساختن فرهنگ افطار دادن به دیگران در سراسر کشور برگزار نموده و از تجار و اهل خیر کشور که در راستای همکاری مادی و معنوی شان در برگزاری موفقانه این برنامه ها سپاس و امتنان می نمایند.