گزارش از: گروپ رسانه یی نجم کاپیسا

نجوم کاپیسا هشتم ثور روز پیروزی خون بر شمشیر را طی یک کنفرانس در نجراب تجلیل نمودند. ۲۶ سال پیش مردم مجاهد افغانستان با قبول ملیون‌ها کشته، زخمی، معلول و آواره توانستند بزرگترین قدرت وقت و طرف‌داران شان را در کشور نابود کنند و پیروزی شانرا جشن بگیرند.

امروز شنبه هشتم ثور مسوولان نجم ولایت کاپیسا با حضورداشت ده‌ها تن از جوانان، نوجوانان، علما و محاسن سفیدان در ولسوالی نجراب طی یک کنفرانس پیروزی هشتم ثور را تجلیل نمودند. این همایش ابتدا با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط قاری صاحب محمد حسین معلم‌زاده آغاز گردید و سپس سخنرانان در این محفل به دست آوردهای مجاهدان در آن زمان صحبت نمودند.

در این همایش علمای نجراب عظمت هشتم ثور را بیان نمودند و قهرمانی مجاهدان را در پیروزی این روز توصیف نمودند. خواجه فریدآقا خطیب مسجد خواجه صاحب نجراب و مولوی عبدالمتین حنفی حقانی از علمای نجراب در رابطه به رشادت‌ها و قهرمانی‌های بزرگان نجراب و کاپیسا در موفقیت این روز به جوانان سخن گفته بیان داشتند که پیروزی هشتم ثور متعلق به یک شخص، یک ولایت یا یک سمت نبوده بلکه در پیروزی هشتم ثور تمام مردم مسلمان افغانستان زن و مردم اطفال و جوانان شامل اند و این مردم با قبول زحمات توانستند دشمن خود را نابود سازند و این قهرمانی، قهرمانی مردم افغانستان می‌باشد.

از سوی هم الحاج قاری جمشید حیدری مدیر حج و اوقاف ولسوالی نجراب که در این نشست حضور داشت مسوولیت جوانان را در اجتماع مهم دانست و از جوانان خواست تا فعال بوده نسبت به ارزشهای دینی بی تفاوت نباشند. در این همایش تعدادی از مجاهدان خاطرات شان را از جهاد در آن زمان به جوانان ابراز داشتند. ﺩﮔﺮﻭاﻝ ﻣﺤﻤﺪ, اﺳﺘﺎﺩ ﻧﻮﺭاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﻮﺭﻱ، استاد عبدالخلیل خان و ﻣﻮﻟﻮﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺤﻲ ﺧﺎﻃﺮاﺕ ﺷﺎﻥ اﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ را و اینکه چگونه مشکلات را متحمل شده اند به جوانان اﺑﺮاﺯ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ.

ﺧﻮاﺟﻪ ﺷﻔﻴﻖ ﻋﻠﻮﻱ ﻣﻌﺎﻭﻥ اﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ, ﻗﺎﺭﻱ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺯاﻕ, ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﻣﺪﻳﺮﺯﺭاﻋﺖ ﻧﺠﺮاﺏ, ﺩﮔﺮﻭاﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺟﻬﺎﺩﻱ, اﺳﺘﺎﺩ ﺳﻤﻴﻊ اﻟﻠﻪ ﻓﺎﻳﻖ اﺳﺘﺎﺩ ﺷﺮﻋﻴﺎﺕ ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ و استاد مطیع الله یک تن از جوانان ولسوالی نجراب هرکدام از هشتم ثور روز پیروزی مجاهدان یادآور شده، زنده نگهداشتن خاطرات این چنین روزهای حماسی را به جوانان مهم دانستند و از مسوولان نجم بابت راه اندازی این چنین برنامه ها قدردانی نموده همکاری و حمایت شانرا با نجم ولایت کاپیسا اعلام نمودند.

در همین حال قاضی زکریا مجاهد مسوول ولایتی نجم ولایت کاپیسا جوانان را تشویق به اتحاد و یک‌پارچگی نمود تا با الگو گیری از گذشته‌گان ارزش‌های اسلامی را گرامی بدارند و قهرمانی و جان فشانی اجدادشان را نادیده نگیرند. نهاد جوانان مسلمان(نجم) ولایت کاپیسا از جمله نهاد های فعال می‌باشد که بمنظور زنده نگهداشتن ارزش‌های اسلامی و تعلیمات اسلامی برای بیداری جوانان همیشه برنامه‌های دینی را دایر می‌نماید.