برنامه تجدید نظم ولایتی  نجم تخار روزجمعه 25 حمل در شهر تالقان برگزار گردید، برنامه با گرداننده گی محمود حماد عضو نجم آغاز یافت، در آغاز استاد احمد الله شیرزاد با تلاوت دلنشین شان رونق افزای برنامه شدند متعاقبا  انجنیر نصرت احمد عبدالله عضو هیئت رهبری نجم ، پیام نجم را به مردم ابلاغ نموده  ودر  ضمن آن از همه جوانان خواست تا با قافله نجم همراه شده و برای رساندن پیام الهی و خدمت به وطن کار نمایند.

بعدا مخدوم صاحب عبدالعزیز از جمله متنفذین شهر تالقان با بیانات عالمانه شان به جوانان انرژی بخشیدند و از کار ها و برنامه های نجم استقبال نمودند.

بعدا جوان مبارز و ادیب تخار باستان محترم سید جلیل سید زاده رئیس شورای انکشافی و شورای مشورتی ولایت تخار با بیانات زیبا و ادیبانه خویش به مجلس روح دیگری بخشیده و آینده نجم و نجوم عزیز را درخشان تر ترسیم نمود.

انجنیر ذبیح الله حلیم مسوول ولایتی نجم کابل با ارائه پروسه رای دهی در نجم و شرایط آن؛ پروسه رای دهی آغاز شد و از جمله نامزادان ( انجنیر حسن درمان، انجنیر پرویز صبوریار و انجنیر مطیع الله داعی قاضی زاده) با اکثریت آرا انجنیر مطیع الله داعی قاضی زاده محصل دانشکده انجنیری دانشگاه تخار توسط اعضا و ارکان نجم تخار  به عنوان مسوول ولایتی سال 1396 انتخاب گردید. آقای داعی با توصیه ها و نصایح خوب شان به نجوم از همه آنها خواست تا در راستای کار های نجم او را بیشتر یاری رسانند وی نیز از همه جوانان حاضر در مجلس خواست که با شناخت کامل شان از نجم با نجم یکجا شوند و این قافله مبارک را یاری رسانند.

مجلس با دعائیه و نصایح شخصیت جهادی ما محترم امان الله سیرت به پایان یافت .