مسابقه بزرگ ستاره سیرت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم که درتاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۵  توسط نهاد جوانان مسلمان(نجم) اداره ولایتی سرپل آغاز گردیده بود. روند ثبت نام مسابقه مذکور به اتمام رسیده و قرار است بتاریخ ۲ میزان روز جمعه امتحان مرکزولایت سرپل و۴ میزان روز یکشنبه امتحان ولسوالی های سوزمه قلعه وسنچارک اخذ گردد.