معرفی نجم

اساس نهاد جوانان مسلمان (نجم) افغانستان توسط مجموعه‌اي از جوانان متدين و داراي احساس ملي از سراسر افغانستان به تاريخ 19 حوت ‏سال 1390 هجري شمسي در شهر جلال آباد گذاشته شد، تا باشد که نسل جوان را در روشني فهم درست از اسلام طوري تربيت و تنظيم ‏نمايد که در تغيير مثبت اجتماعی و پيشرفت ملي ميهن عزيز ما سهم فعال و ارزنده ايفا نمايند.‏

نجم فعاليت‌هاي خويش را بر اساس اصل اسلامي “شورا” مطابق اصول و لوايح به پيش مي‌برد تا از تحميل نظريات شخصي و انحراف ‏نجم از اهدافش جلوگيري شود.‏

هيئت رهبري نجم طي مجالس پي‌هم اين لایحه را جهت بهتر ساختن روند کاري خويش ترتيب نموده‌اند.‏

ساحه کاري

در هر ساحه‌اي که “نجم” فعاليت در ميان جوانان را در روشني ارزش‌هاي خود (ماده هفتم) مناسب بداند، در آن¬جا واحد اداري خود را ايجاد ‏مي‌کند. ‏

تعريف جوان

از ديدگاه نجم، جوان کسي است که عمرش به طور عموم برابر به مراحل تعليمي و تحصيلي باشد، هرچند عملاً مشغول تعليم و تحصيل ‏نباشد. ‏

دورنما

تربيه و تنظيم نسل جوان در روشني فهم درست از اسلام، طوري که سبب تغيير مثبت اجتماعي و پيشرفت ملي گردد. ‏

اهداف‏

‏1.‏            رساندن پيام درست اسلام به نسل جوان.‏

‏2.‏            تربيه جوانان براي پيشرفت همه جانبهء ميهن.‏

‏3.‏            تشويق جوانان براي کسب علم.‏

‏4.‏            تنظيم جوانان براي از بين بردن هر نوع تبعيض و فساد.‏

‏5.‏            تقويت روحيهء وطن‌دوستي و حفاظت از هویت اسلامی و ارزش‌های انسانی در میان جوانان.‏

ارزش‌ها

نجم در تمام فعاليت‌هاي خود ارزش‌هاي ذيل را در نظر مي‌گيرد:‏

‏1.‏            ايمان ‏

‏2.‏            مسوولیت شناسی ‏

‏3.‏            امانت داری

‏4.‏            وطن دوستی

‏5.‏            شورائیت

‏6.‏            عدالت اجتماعی

‏7.‏            قانونمندی

‏8.‏            منافع ملی ‏

وسايل

نجم به خاطر تحقق اهداف خود وسايل ذيل را به کار مي‌گيرد: ‏

‏1.‏            برنامه‌های تربیتی  ‏

‏2.‏            مراکز تعلیمی و فرهنگی ‏

‏3.‏            مسابقات علمی و فرهنگی ‏

‏4.‏            سیمینارها و کنفرانس‌های علمی و تحقیقاتی ‏

‏5.‏            سفرهای علمی و تفریحی ‏

‏6.‏            تحقیقات علمی، فرهنگی و تخصصی ‏

‏7.‏            همایش‌ها و نمایش‌های هنری و فرهنگی ‏

‏8.‏            کتابخانه‌ها.‏

‏9.‏            کتاب‌ها، مجلات، بروشورها و ساير نشرات چاپي

‏10.‏         ‏ خدمات اجتماعی ‏

‏11.‏         گردهمایی‌ها و راه پیمایی‌های مسالمت آمیز

‏12.‏         کلپ‌های ورزشی ‏

‏13.‏         رسانه‌های اجتماعی، صوتی و تصویری

روابط

نجم مي‌تواند با در نظر داشت ارزش‌هاي خويش، در ساحه کاري با نهادها و اتحاديه‌هاي ملي و بين المللي جوانان ارتباط متقابل داشته ‏باشد.‏

بخش‌ها

‏1.‏            نجم براي ترتيب و تنظيم فعاليت‌هاي خود بخش‌هاي مختلفي دارد که مسؤولين اين بخش‌ها اعضاي هيئت رهبري مي‌باشند.‏

‏2.‏            مسؤولين بخش‌ها بر اساس پيشنهاد رئيس نجم و رأي اعتماد اجتماع ارکان تعيين مي‌گردند. ‏

‏3.‏            مسؤول هربخش بر اساس پیشنهاد رئیس بعد از  فيصله دوثلث اعضای شوراي مرکزي از عضويت هيئت رهبري برطرف گرديده ‏و شخص مناسب ديگري از اعضاي شوراي مرکزي تا داير شدن اجتماع ارکان منحيث سرپرست، جايگزينش مي‌شود. ‏

تفصيل بخش‌ها و مسؤوليت‌هاي آنان طور ذيل است:‏

بخش تربيت ‏

بخش تربيت براي تقويه نظام تربيتي نجم کارهاي ذيل را انجام مي‌دهد: ‏

‏1.‏            تهيه نصاب و مراقبت بر تطبيق آن.‏

‏2.‏            ایجاد و مراقبت نظام تربيتي ‏

‏3.‏            تهيه و اپديت ديتابيس منسوبين نجم.‏

‏4.‏            راه اندازي برنامه‌هاي تربيتي.‏

‏5.‏            تربيه و تدريب مسؤولين تربيت ولايات و ادارات ساحوي. ‏

‏6.‏            سرپرستی امور نوجوانان و نونهالان.‏

بخش فرهنگي ‏

هدف این بخش رشد و تقويه ثقافت اسلامی و ملی نسل جوان بوده و جهت حصول این هدف فعالیت‌های ذیل را انجام می‌دهد: ‏

‏1.‏            تأسیس انجمن‌های ادبی و هنری

‏2.‏            تهیه مواد چاپی، صوتی و تصویری

‏3.‏            تدویر مسابقات فرهنگی

‏4.‏            آرشیف سازی مواد بخش فرهنگی

‏5.‏            تدویر ورکشاپ‌ها و دوره‌های آموزشی گرافیک ‏

‏6.‏            تدویر دوره‌های آموزشی فن سخنرانی

‏7.‏            تدویر دوره‌های آموزش فن نویسندگی  ‏

‏8.‏            تدویر محافل نقد ادبی و بزم شعر

‏9.‏            تهیه مواد فرهنگی ‏

‏10.‏         ‏ یاد بود و تجلیل از شخصیت‌های فرهنگی و ادبی ‏

بخش رسانه‌ها

این بخش برای پوشش رسانه‌ای فعالیت‌های نجم و نمایندگی از نجم در رسانه‌ها کارهای ذیل را انجام می‌دهد:‏

‏1.‏            مدیریت و پیشبرد رسانه‌های نجم.‏

‏2.‏            فعال نگهداشتن شبکه‌های اجتماعی نجم.‏

‏3.‏            نشر پیامک نجم.‏

‏4.‏            نشر به موقع گزارش فعالیت‌های نجم.‏

‏5.‏            نشر مواقف نجم در قضایای مختلف ملی و بین المللی.‏

‏6.‏            راه اندازی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی.‏

‏7.‏            تدویر ورکشاپ‌های مسلکی در زمینه‌ی رسانه‌ها. ‏

‏8.‏            آرشیف سازی مواد بخش رسانه‌ها.‏

بخش تعليمي

بخش تعليمي نجم براي نشر علم در ميان جوانان و تشويق آن‌ها به سوي تعليم، فعاليت‌هاي ذيل را انجام مي‌دهد: ‏

‏1.‏            برگذاري مسابقات علمي.‏

‏2.‏            ايجاد روابط با ادارات تعليمي و تحصيلي.‏

‏3.‏            تسهيل زمينه‌هاي تعليمي و تحصيلي براي جوانان.‏

‏4.‏            تقدير از جوانان ممتاز در عرصه‌های علمي.‏

‏5.‏            تأسيس کورس‌هاي تعليمي.‏

‏6.‏            تدوير ورکشاپ‌ها و سيمينارهاي علمي و تحقيقي.‏

‏7.‏            دوره‌هاي آمادگي کانکور.‏

‏8.‏            تأسيس مراکز سوادآموزي و آموزش‌هاي حرفوي.‏

‏9.‏            تأسيس کتابخانه‌ها.‏

‏10.‏         برگزاری کورس‌های اسلام شناسی. ‏

بخش فعاليت‌هاي عامه

بخش فعاليت‌هاي عامه جهت آگاهي جوانان از مسايل ملي و بين المللي، اشتراک فعال در اصلاح جامعه، ترویج روحیه خدمت به مردم، ‏اظهار همدردي با ملت و امت و اظهار مواقف نجم در قضاياي مختلف، امور ذيل را انجام مي‌دهد:‏

‏1.‏            داير نمودن کنفرانس‌ها به مناسبت‌هاي مختلف ملي و بين المللي.‏

‏2.‏            تنظيم گردهمايي‌ها و راه‌پيمايي‌های مسالمت آمیز، حين ضرورت براي اظهار قضاياي ملي و بين المللي.‏

‏3.‏            راه اندازي کمپاين‌هاي مختلف در وقت ضرورت.‏

‏4.‏            کمک به مصيبت زدگان در صورت وقوع حوادث و آفت‌ها.‏

‏5.‏            برگزاري اجتماعات و جلسات براي فهم دین.‏

‏6.‏            کفالت متعلمين و محصلين بي‌بضاعت.‏

‏7.‏            سرپرستی امور ورزشی نجم

بخش ارتباطات

اين بخش جهت نمايندگي از نجم در سازمان‌هاي جوانان، جامعه مدني، ادارات دولتي، مجامع ملي و بين المللي و رسانه‌ها و جلب ‏همکاري‌هاي متقابل، فعاليت‌هاي ذيل را انجام مي‌دهد:‏

‏1.‏            برقراري روابط با نهادهاي جوانان و سازمان‌های مدني.‏

‏2.‏            بدست آوردن عضويت در سازمان‌ها و اتحاديه‌هاي ملي و بين المللي جوانان که با اهداف و ارزش‌هاي نجم متعارض نباشند. ‏

‏3.‏            ارتباط و تعامل با ارگان‌هاي دولتي.‏

‏4.‏            جلب پروژه‌هاي مفيد براي نجم.‏

‏5.‏            ارتباط با رسانه‌ها.‏

‏6.‏            مشارکت و همکاري در برنامه‌هاي نهادهاي مختلف.‏

 بخش مالي

اين بخش براي تقويه بنيه مالي نجم، مسؤوليت‌هاي ذيل را دارد:‏

‏1.‏            جمع آوري حق‌العضويت از منسوبين نجم.‏

‏2.‏            جلب همکاري‌هاي مالي هموطنان به نجم.‏

‏3.‏            راه اندازي کمپاين‌ها براي تقويه صندوق مالي نجم و جلب کمک کنندگان دايمي. ‏

‏4.‏            راه اندازي پروژه‌هاي اقتصادي. ‏

‏5.‏            حفاظت و نگهداري از تمام اسناد مالي.‏

‏6.‏            تهيه راپور مالي.‏

‏7.‏            تصفيه حسابات در وقت معين.‏

‏8.‏         منظم و پاک نگهداشتن نظام مالي عوايد و مصارف نجم.‏