نوشته:فرامرز یکتا پرست تاریخ معاصر کشور میتواند پیام های اصلاحی زیادی برای نسل جوان ما داشته باشد. چهار دهه پیش کتله ای از جوانان این…