نوشته: سید مسلم لبیب ای خِرد دار و ای تو هشیار! اگر نگاهی افکنی به سالَ پار و بپردازی به وارسی نمودن کار وبار، به…

بهار دانش

April 3, 2018 0

نویسنده: عبدالرحمن عزام با آغاز دور جدید و نظام کنونی در کشور، هزاران طفل و جوانِ پسر و دختر این مرز و بوم، با به…

نوشته: مصطفی اسودی-هرات به مناسبت ششمین سالگرد تاسیس نهاد جوانان مسلمان-نجم اينجا افغانستان است، مردمانش از جنس غيرت، مردانه گى و شهامت اند، اما ديريست…