نویسنده: دکتر یوسف قرضاوی برگردان: عبدالرحمن عزام مردم در اول برج جاری میلادی، خویی زشت و عادتی رکیک (دروغ اپریل) را جشن می گیرند که…