راپور: نجم ننگرهار نجم ننګرهار ۱۳۹۷/۴/۱۷ تاریخ د ازمایښتی کانکور ازموینه ترسره کړه! یاده ازمونه د عیدګاه په مسجد کې ترسره شوه پکې ګڼو ځوانانو…