بسم الله الرحمن الرحیم عبدالجبار مطمئن د یوه عادي لیکوال په توګه نه غواړم فني او مسلکي خبري وکړم، غواړم یوي ستري ټولنيزي ستونزي ته…

نوشته: عبدالباسط خالد افغانستان کشوری محدود به خشکه در قلب آسیا و دریک منطقه خشکه دنیا واقع شده است، میزان بارنده گی حد اوسط سالانه…

آخرین سخن!

July 11, 2018 0

تقدیم بر رنج بران وستمکشان و به دست های بت شکن وکفر جهانی شکن که از اعماق خاکستر های  تلخ روزگارخویش برخاستند تا آتشکده های…

آفریده گارَ هستی، انسان را آفرید و شخصیتِ شخیصی بنام آدم آورد پدید و به تعبیر قران، مرگ وزنده گی را برایش مقدَّر گردانید تا…

نویسنده: عبدالرحمن عزام اسلام دینی است که به اساس کرامت انسانی، همه‏ی انسان‏ها را با هم مساوی و از حقوق انسانیِ برابر، برخوردار نموده است.…

جنگ؛ بس است!

June 20, 2018 0

نویسنده: عبدالرحمن عزام انسان موجودی است دو بعدی؛ دارای ویژگی پذیرشِ صلاح و فساد؛ که اگر در زمینه‏ی رشد و تربیتش، به جانب درست و…

یک چشمدید

June 10, 2018 0

نوشته: انجنیر فرمان شکیبا وقتی صدای انفجار را شنیدم ،لحظه ای نقس د رسینه ام حبس شد و ناخودآگاه اشک ها را روی گونه هایم…

نوشته: عبدالباسط خالد روزهای قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بود، در میان جوانان قریش، جوانی بود به اسم ابو العاص لقیط…