به یاد شهدا

March 13, 2013 1

خلیل الرحمن اسلامیار، متعلم صنف یازدهم لیسه حبیبه. عضو نجم اینبار برای 32 سال پیش، بمناسبت قیام 24 حوت سال1357، اینبار برایم نوشتن دشوار است.…

د نجم قافله

March 8, 2013 1

اسد الله ریان – رسالت فرهنګي انجمن ۱۹ – ۱۱– ۱۳۹۱ خوب مي ولید چي هر ځای توره تیاره ده خوره شوې په اسلام، صلیب…

نجم فروزان

March 8, 2013 1

مشفق الله رحمتی – انجمن فرهنگی رسالت آسمان پر از ستارۀ ما این است نجمیکه مدام فروغ دارد این است هر کس که شهید راه…

خداوند از میان تمامی امت ها، امت اسلامی را برگزید و رسالت ابلاغ دین خود را بر دوش این امت نهاد .پس از ظهور اسلام،…