«ریچارد برانسون» در 16 سالگی تحصیل را رها کرد و با کمک یکی از دوستانش مجله "دانش‌آموز" را راه انداخت. او بعدها، در دهه ۱۹۷۰،…

خدای څه خوري؟

October 17, 2014 0

لیکنه: اسدالله ریان یو پادشاه وو چې په بخت یې خوشالي وه ورته پاتې له خپل پلاره پادشاهي وه سلطنت کې یې بې دینه وزیران…

نوشته: فهیم عمر إن مع العسر یسرا ( مسلما با هر سختی آسانی است.) دین زندگی ساز اسلام منحیث یک دین آسمانی و الهی وظیفۀ…

د مینې په څپو کې

September 19, 2013 0

لیکنه: اسدالله ریان توره شپه وه، په خولو کې ډوب وم، خوله مې وچه وه، تبه مې هم درلوده، خپلو زګیرویو راویښ کړم. سر مې…

لیکنه:مدثر اسلامي افغانستان کې، چې ځوانان څومره محروم دي په هماغه اندازه یې پرمختګ ته پام کم کیږي. دوی یواځې هغه وخت هر چا ته…

نوشه:مسیح الله "عمر" با چه نام برخوردم، چه چه که نه اندیشیدم، مرکز مشوره دهی ازدواج! برایم جالب جلوه کرد، یک برگه آن را برداشتم…