قدرت الله جاهد ليبيا کې د ۲۰۱۱ کال د انقلاب څلورم کال د فبرورۍ په ۱۷مه پوره شو. دا هېواد اوسمهال له ډېرو کورنيو او…

ژباړه: حبیب میرخیل سریزه هغه کلۍ ده، وروسته ګنجینه پرانیزي. سریزه د علمي کتاب، رسالې او مقالې یوه له هغو برخو ده، چې د کړکۍ…