رازمحمد فدایی عملكردها، كارنامه ها، پاليسى ها و خط مشى سياسى و فكرى و نحوه رفتار و برخورد کمونیستان افغانی به ملت مسلمان افغانستان و…

هفت ثور آغاز جنگ و ورود عساکر رژیم شوروی به افغانستان بود که دو میلیون کشته و در حدود پنج میلیون مهاجر برای کشور ما…

نوشته: شهید سید قطب گردآورنده: فهیم عمر این وضع اجتماعی دردناک و اسفباری که ملت های مسلمان در اغلب ممالک اسلامی خاورمیانه با رنج و…