بسم الله الرحمن الرحیم عبدالجبار مطمئن د یوه عادي لیکوال په توګه نه غواړم فني او مسلکي خبري وکړم، غواړم یوي ستري ټولنيزي ستونزي ته…

توسط کیت بریدلی برگردان توسط محبوب الله با وجود بی تجربه گی جوانان، در زندگی یک مسلمان جوانی زمانی است که در آن ایمان یک…

آخرین سخن!

July 11, 2018 0

تقدیم بر رنج بران وستمکشان و به دست های بت شکن وکفر جهانی شکن که از اعماق خاکستر های  تلخ روزگارخویش برخاستند تا آتشکده های…

نوشته: انجنیر عبدالباسط خالد دیشب دوستی ازم در مورد کتاب سیر تحلیلی کلام اهل سنت، نوشته استاد عبدالله احمدیان پرسید، من این کتاب را مطالعه…

نویسنده: عبدالرحمن عزام اسلام دینی است که به اساس کرامت انسانی، همه‏ی انسان‏ها را با هم مساوی و از حقوق انسانیِ برابر، برخوردار نموده است.…

نوشته: عبدالرحمن عزام الله متعال برای به خوبی سپری شدنِ زندگی انسان، او را با خوبی‏ها، راستی‏ها و درستی‏ها آَشنا نمود و بدی‏ها، زشتی‏ها و…

نوشته: عبدالجبار مطمئن ثنا و ستایش الله ج را که باز کننده هر گِره پیچیده و مغلق است و درود بی پایان نثار روح مطهر…