نجم از من ستاره ساخت!: جنگ، و بدبختی کشور، تاثیر عمیق بر روحیه جوانان افغانستان داشت، جوانان امیدی به آینده و انگیزه ای کار و…

حقیقي ښایست څه ده؟: له څه مودې راهیسې داسې ګنګسې او خبری اورو چې د ننګرهار پوهنتون اداره د لوړو زده کړو وزارت په حکم…

ایمان به روز آخرت: ایمان داشتن به روزآخرت از جمله مومن‌به است و لازم است انسان مسلمان باور و یقین کامل به وقوع آن داشته…

سوم حوت؛ حمّاسه‌ی جاودان: نویسنده: انعام الله رحمانی؛ رکنِ نجم افغانستان بر لبه‌ی پرت‌گاه قرار گرفته... چهره‌ی کابل دگرگون گشته... سپاه شکست‌ناپذیرِ شوروی از راهِ…