دهمین مجلس شورای مرکزی نجم موفقانه برگزار گردید.

گزارش: تیم رسانه یی نجم

نهاد جوانان مسلمان، دهمین مجلس شورای مرکزی خویش را با حضور 35 تن از اعضای مجلس شورای مرکزی برای دو روز بتاریخ 23 و 24 حوت سال 1397  در شهر کابل دایر نمود.

مجلس شورای مرکزی نجم روز پنجشنبه ساعت 8:30 صبح با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط انجنیر محمد فرمان شکیبا عضو هیئت رهبری نجم آغاز گردیده، سپس استاد حمزه مومن حکیمی رئیس شورای مرکزی نجم، اعضای مجلس را خوش آمدید گفته و دهمین مجلس شورای نجم را رسما افتتاح نمودند.

استاد امین الله معتصم درس زیبایی تحت عنوان وامرهم شورای بینهم پیرامون اهمیت شورا و مشوره در اسلام را خدمت اعضای مجلس شورا تقدیم نمودند.

در نشست دوم مجلس، اعضای هیئت رهبری نهاد جوانان مسلمان گزارش فعالیت های نجم در سال گذشته را خدمت اعضای مجلس شورای مرکزی تقدیم نموده و فعالیت های سال 1397 را مورد ارزیابی قرار دادند.

در نشست سوم مجلس، درس زیبا و مهمی تحت عنوان مدیریت استراتیژیک توسط دکتور صهیب رووفی رئیس مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی و دکتور طیب اسلامی عضو مجلس شورای مرکزی نجم، خدمت اعضای مجلس شورا تقدیم گردید.

در نشست چهارم مجلس، استاد ذبیح الله وهاب، عضو مجلس شورای مرکزی نجم، طرح ساختار جدید مجلس شورای نجم را خدمت اعضای مجلس تقدیم نموده و اعضای مجلس آنرا مورد بحث و مناقشه قرار دادند.

در قسمت اخیر نشست چهارم، استاد نصیر احمد نویدی کارشناس مسایل سیاسی و رئیس گروپ رسانه یی اصلاح، درس زیبای  تحت عنوان صلح و انتخابات آینده افغانستان را تقدیم نموده و به سوالات اعضای مجلس شورا پاسخ قناعت بخش ارایه نمودند.

دومین روز مجلس شورای مرکزی نجم، پس از ادای نماز و اذکار صبحگاهی، با تلاوت قرآن مجید توسط استاد ابوبکر مدقق عضو هیئت رهبری نجم آغاز گردیده و پس از آن تغیرات و تعدیلات جدید در لایحه نجم توسط شفیق الله الهامی عضو هیئت رهبری نجم خدمت اعضای مجلس تقدیم گردیده و بحث و مناقشه روی ماده های تعدیل شده آغاز و رای گیری صورت گرفت.

پس از آن پلان سال 98 نجم توسط انجنیر نصرت احمد عبدالله خدمت حضار تقدیم گردیده، سپس اعضای مجلس پیشنهادات و نظریات خویش را برای بهبود کار نجم بیان کردند.

در اخبر برنامه با سخنان اختتامیه ودعای استاد حمزه مومن حکیمی رئیس شورای مرکزی نجم به اختتام رسید.

قابل یاد آوری است، شوراییت در نجم یک اصل بوده و منسوبین نجم از طریق نمایندگان منتخب شان در تصمیم گیری های این نهاد سهیم بوده، و همه ساله دو مرتبه مجلس شورای مرکزی نجم دایر میگردد که عموما در آن روی مسایل استراتیژیکی نجم بحث و گفتگو صورت گرفته و پس از آن تصمیم اتخاذ میگردد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *