نکات اساسی در مطالعه موثر:

نویسنده جمعه خان همت یار
رکن نجم، مسؤول ولایتی نجمِ کندز

1 – مطالعه را بنام خداوند و مهربان آغاز کنید.
2 – زمانی به مطالعه آغاز نمائید که از سلامتی روحی و جسمی برخوردار باشید.
3 – عالی ترین فرهنگ رسیدن به مدارج عالی انسانی همانا فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی است بدین اساس فرزندان خویش را به مطالعه تشویق نمایید.
4 – افراد که مطالعه میکند میتوانند جامعه را به سوی تحولات فکری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رهنمون سازند.
5 – شرط اصلی و مهم در مطالعه همانا درک معنا و مفهومی مطلبی است که مطالعه کننده مصروف مطالعه آن است.
6 – مطالعه باید به عادت یومی مبدل شود زیرا عادت به مطالعه، مطالعه را اثر بخش میسازد.
7 – مطالعه را نباید به یک مکلفیت جبری مبدل ساخت.
8 – کار مطالعه باید مشتاقانه عاشقانه و عاقلانه طرح ریزی شود.
9 – پژوهش های مختلف به اثبات رسانیده که یکی از عوامل ایجاد نابسامانی های اجتماعی مانند بیکاری، ترک تحصیل، گریز از وطن، بذهکاری و حتی جرم و جنایت همانا ناتوانی در خواندن و مطالعه است.
10 – هر آنچه را که قصد مطالعه آنرا دارید باید به دقت بخوانید.
11 – حوصله و شکیبائی در کار مطالعه یکی از آن مسایل است که باید جداً در نظر گرفته شود.
12 – تا زمانیکه یک بند از فصل یک کتاب را نفهمیدید به بند دیگر نگذرید.
13 – به خواندن گروهی و فردی عادت نمایید.
14 – تحقیقات نشان داده است که مؤثرترین و مناسب ترین روش در مطالعه از کل به جزء است.
15 – با باز نمودن کتاب لازم است در قدم اول به عنوان کتاب، نویسنده، مؤلف و مترجم آن متوجه شوید.
16 – باید در کمترین زمان بیشترین مطالعه را انجام داد.
17 – شیوهٔ مطالعه قبل از همه بستگی به هدف مطالعه دارد.
18 – یادآوری مطالب را در هنگام مطالعه از یاد نبرید.
19 – شروع مطالعه یکی از مراحل اساسی در کار مطالعه است که باید به آن توجه جدی صورت گیرد.
20 – در انتخاب کتاب برای مطالعه هوشیار باشید.
21 – از مطالعه کتاب های گمراه کننده بطور جدی پرهیز نمایید.
22 – کتابی را که برای مطالعه انتخاب میکنید باید مطابق به استعداد و در ک و فهم شما باشد.
23 – مطالعه را به بازی نگیرید.
24 – خواننده کتاب کسی است که هرچه بدستش میرسد سطحی و گذرا میخواند، مطالعه کننده کسی است که کتاب را بطور دقیق میخواند.
25 – مطالب را نباید خط به خط و کلمه به کلمه حفظ نماید.
26 – هر گاه در اثنای خواندن و مطالعه قرار باشد تا تمام مطلب را خط به خط به حافظه بسپارید خیلی گران تمام شده و وقت را بیهوده به مصرف میرسانید.
27 – اگر علاقه نباشد تمرکز حواس نیست.
28 – اگر تمرکز نباشد حافظه نیست.
29 – طرح برنامه مطالعه یکی از عاقلانه ترین و عین زمان مشکل ترین کاری است که مطالعه کننده به آن سرو کار دارد.
30 – خواب منظم، تغذیه منظم، ورزش مداوم و منظم و تحرکات اجتماعی باعث فعال نگهداشتن همیشگی مغز میگردد.
31 – به حالت های چون عصبانیت ترس خشم و اضطراب مطالعه نکنید زیرا از اثر بخشی آن میکاهد.
32 – هر گاه در هنگام مطالعه مسألهٔ مهم در ذهن خطور کند و اجرای آن حتمی پنداشته شود لازم است تا مطالعه را متوقف کنیم و به دنبال همان اولویت برویم.
33 – مطالعه زیاد در زمان محدود باعث ایجاد اضطراب در مطالعه کننده میشود.
34 – در هنگام مطالعه گاهی هم منفی حرف نزنید.
35 – در ساعات معین مطالعه هیچگاهی به کار دیگری مشغول نشوید.
36 – بهترین مکان مطالعه جای است که در آن سرو صدا از بقیه جاها کمتر باشد.
37 – تلاش نکنید تا همیشه در محیط مطالعه شما سکوت مطلق حکم فرما باشد زیر ممکن است چنین مکانی برای همیش به شما میسر نشود.
38 – بکوشید تا مکان مطالعه شما با نور و روشنایی کافی مجهز باشد.
39 – با رسیدن به میز مطالعه، مطالعه را آغاز کنید.
40 – مطالعه در پارک ها و در کنار وسایل صوتی مؤثریت کمتر دارد.
41 – مطالعه در رفتار باعث خستگی بیشتر مغزی و جسمی میگردد.
42 – در هنگام مطالعه خود را بالای کتاب زیاد خم نکنید.
43 – هرگاه مطالب را بدون تسلسل بیاموزیم باعث فراموشی میشود.
44 – در هنگام مطالعه از انگشت سبابه استفاده کنید.
45 – قبل از مطالعه، و در جریان مطالعه، و بعد از مطالعه حتمأ از خود سوال کنید و خود به جواب آن بپردازید.
46 – سریع خواندن را گاهی هم از یاد نبرید.
47 – همیشه بکوشید تا سرعت خواندن خود را متناسب با سهولت و پیچیدگی متن تغیر دهید.
48 – یادداشت برداری و خلاصه نویسی را در مطالعه گاهی هم فراموش نکنید.
49 – هرگاه در هنگام مطالعه احساس خستگی و ناراحتی میکنید کتاب را ببندید و به استراحت بپردازید تا مغز شما برای فعالیت های بعدی آمادگی لازم داشته باشد.
50 – در هنگام مطالعه و خواندن کتاب تصور شما این باشد که با فیلسوفان، دانشمندان، پژوهش گران، مخترعین و مکتشفین تاریخ در حال گفتگو هستید.