داشته های خود را بشماریم:
 مقاله ام را آغاز میکنم با این دو مصراع پر مفهوم:
 شکر نعمت نعمت افزون کند
 کفر نعمت از کفت بیرون کند
 خوب میشود اگر به جای شمردن ضعف های خود قوت های خود را بشماریم به جای خالی کردن زیر پای همدیگر و کوبیدن همدیگر به همدیگر خود دست اطمنان و امنیت بدهیم و از همدیگر حمایت کنیم.
 اما متأسفانه ما عادت کرده ایم که همیشه ضعف ها و ناتوانی ها و کمبودی ها را در وجود همدیگر خویش در وجود کسانی که قرآن عظیم الشان آنها را برادران مان معرفی کرده 《إنما المؤمنون إخوة... الحجرات:۱۰》جستجو کنیم و آنها را بکوبیم و دل خوش میکنیم به اینکه کسی تحت تاثیر ما قرار داشته باشد ، غافل از اینکه ما با این کار خودمان را حقیر و ناتوان می سازیم (بنی آدم اعضای یکدیگر اند...).
 بیایید نگاهی بیندازیم و این موضوع را در گیر و داد های کشور عزیزمان جستجو کنیم:
 اگر امروز یک سرباز افغان کشته میشود و یا حتی یکی از جوانان مخالف دولت کشته میشود،اشک کی میریزد؟یتیم و بیوه اش به کی میماند؟ آیا این درد را کسی دیگر جز همین افغانهای مظلوم احساس میکند؟؟؟ هرگز!هرگز بیگانه گان بخاطر ما اشک نخواهند ریخت.باید بدانیم که بازهم ما هستیم که سرمایه و داشته ای را از دست میدهیم و کمبود هر شخص از هردو جوانب کمبود ماست.
 بیاییم به عوض شمردن ضعف های خویش قوت های خویش و داشته های خویش را بشماریم؛
 اولتر از همه الحمدلله مسلمان و پیرو بهترین دین در نزد الله سبحان هستیم و قرآن و احادیث رسول گرامی اسلام که بهترین روش و طرایق را از بهر پیشرفت در همه جهات برایمان رهنمایی میکند،نوجوانان و جوانانی داریم که با پرورش دادن اذهان آنها به طریقه درست و مهیا ساختن امکانات برای آنها میتوانیم بهترین مخترعان و اندیشمندان را داشته باشیم تا برای پیشرفت و رسیدن به قله های موفقیت و آنچه واقعا مستحقش هستیم ما را یاری دهد.اگر به مادیات نظری بیندازیم بهترین معادن را در نقاط مختلف کشور عزیز مان داریم که با به کار انداختن آنها میتوانیم به پیشرفت های زیاد نایل شویم.اما کار میخواهد و زحمت و این خود ما هستیم که با زحمت کشیدن و علم آموختن روزی موفق به استخراج و حصول نفع از این معادن شویم.
 بیاییم به جای تفکر در ضعف های همدیگر قوت ها را در همدیگر جستجو کنیم و به جای دادن ذهنیت منفی،انرژی مثبت و حس حمایت به همدیگر مان بدهیم. از تمام کسانی که این مقاله را میخوانند عاجزانه التماس میکنم که اگر تا اکنون ضعف ها را در وجود خود و یا دیگران میشرمدید بعد از این قوت ها را بشماریم و قدر بدانیم یقینا خواهیم دید که چه کارهای میتوانیم انجام دهیم.
 و التماس دعا دارم برای دست یافتن به صلح دائمی در تمام کشور های اسلامی بالاخص کشور عزیزمان افغانستان.
 هدفم از نوشتن این مقاله دو چیز بود:
 ۱) بیاییم خوبی ها و قوت ها را در وجود همدیگر جستجو کنیم و نیز برای تبدیلی ضعف های مان به قوت تلاش کنیم و اگر شخص و یا گروهی از ما اقدام به کار خیر میکند حمایتش کنیم،
 ۲) قدر داشته های مان را بدانیم قبل ازینکه کفران نعمت شود و وضعیت ما بدتر ازین شود.
 نویسنده: برادر کوچک تان محمد هارون (مسکینیار).
 همکار نجم فراه