مولف : بنت امبیی

برگردان: محبوب الله دولت زاده

من چگونه بدانم که الله متعال من را دوست دارد؟

این یک سوال معمول است میان آنانیکه خواهان رضای الله متعال اند و نهایتن ورود به جنت را از آن خود میکنند.

یقینا، کدام راه دقیق وجود ندارد که ما با از استفاده از آن قضاوت کنیم که الله بنده اش را دوست دارد؛ زیرا این مربوط علم غیب میشود. ما فقط به نشانه های که در آیات الله متعال اند متکی شده محاسبه میکنیم، آیا ما در جمع آنانیکه الله متعال دوست شان دارد شامل میشویم یا نه؟

اگر ذکر متواتر الله در افکار و اعمال خویش یافتی
این میتواند یک نشانه باشد، در یک حدیث قدسی الله متعال می فرماید “اگر بنده من ذکر من را با خود کند من ذکر او را با خود میکنم”. راه های متعددی برای این کار وجود دارد، چنانکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما آموزانده. که این مشمول بر خواندن اذکار است.

اگر با کتاب خداوند متعال (قرآن کریم) علاقه مند بودید

بدان که قرآن کریم کلام الله متعال است و هر زمانی که او را تلاوت میکنی یقینا کلام پروردگارت را تلاوت میکنی، الله متعال تلاوت، حفظ و عمل کردن بر آن را برایت آسان میکند اگر تو را دوست داشته باشد.

اگر علاقه مندی خاصی با آنانیکه الله متعال آنها را دوست دارد داری 
بطور مثال انبیا علیهم السلام، اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین و بنده های صالح الله متعال از انسان ها و ملائک، زندگی نامه آنانی را بخوان که عشق الله متعال در زندگی آنها به وضوح دیده میشود. مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام ،حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و غیره رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ” یک فرد با کسانی خواهد بود که آنها را دوست دارد” این در ارتباط به آخرت است. بناء یاران و دوستان شما باید اشخاصی باشند که رضای الله متعال را همیشه مد نظر داشته باشند.

الله متعال عباداتی که معمولا اکثریت آنها را انجام نمیدهند (نوافل) را آسان میسازد.
در موجودیت چنین حالت ثواب بیشتری حاصل می نمایی و در عین حال روح خویش را اصلاح میکنی برای رضای الله متعال، و الله متعال یک تشنه گی بلا اختتام برای عبادت با اخلاص نصیبت می گرداند.

اگر همیشه خویشتن را در ملامتی وجدانت یافتی
در این دنیا نه در آخرت، نفس اللوامه برای بنده خدا خوب است ، به این معنی که خودت را برای اعمال بدت محاسبه میکنی قبل از اینکه آخرت فرا رسد. یکی از جمله بهترین سعادت های ما این خواهد بود که مشمول در جمع کسانی نباشیم که الله متعال در مورد آنها می فرماید ” پس شیطان اعمالشان را برای آنها بیاراست ، لذا امروز او دوست (و یاور) شان است ، و عذاب درد ناکی برای آنهاست”. سوره نحل آیه ۶۳

اگر از عذاب خداوند متعال احساس امن نداری ولو که اعمال خیرت بسیار باشند.
این بخاطری است که تو متیقن نیستی که آیا الله متعال آن را قبول نموده است یا خیر؟ و این در خالص نمودن نیت کمک میکند، ما میدانیم که فقط اعمال نیک با طریقه سالم و نیت خالص بهترین اعمال اند.

الله مجیب (اجابت کننده) است، ما باید برای هرچیز دعا کنیم و برای اینکه الله متعال ما را دوست داشته باشد نیز دعا کنیم. بهترین هدایت هدایت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ایشان برای ما آموختاند که دعای ذیل را بخوانیم.

“اللهم انا نسئلک حبک و حب من یحبک و حب اعمال یقربونا الی حبک.”
بار خدایا از تو میخواهم دوست داشتنت را، و دوست داشتن آنکه تو را دوست دارد و دوست داشتن اعمالی که ما را به دوست داشتن تو نزدیک تر میسازد.
بارخدایا ما را برای نواقص مان ببخش.