نوشته:عبدالجبار مطمئن

پس از ۱۷ سال اشغال غربی و بیش از ۴۰ سال در وطنم دو طرف جنگ روی آتش بس هرچند کوتاه مدت به توافق رسیدند! الحمدلله ثم الحمدلله

من به اندازه ای خوشحال شدم که تا اکنون کمتر رخدادی یاد دارم که به همین اندازه خوشحالم نموده باشد، نه تنها من که ده ها و صدها و هزاران جوان دیگر این وطن امروز برای صلح کوتاه مدت اشک خوشي ریختند و امیدهای دفن شده شان دوباره سرکشید.

در یکی از پست های فیسبوکی یک شخص موثق خواندم که در ولایت غزنی شخصی بنام طالب به ایشان خبر داده بودند که صبح امروز از مرکز فرماندهی طالبان به واحد جنگی ایشان که چندین نفر اردوی ملی را در اسارت داشتند، خبر رسیده که با خانواده های عساکر اردو تماس گرفته شود و آنها را با شرط عدم پیوستن دوباره به نظام رها سازند، شخص نوشته که با سرعت بطرف قیدخانه (زندان) شتافتیم، دیدیم که همه پس از سحری خواب رفته اند و هنوز خواب اند، بیدارشان نمودیم و خوشخبری آتش بس و رهایی شانرا برایشان دادیم و همدیگر را طوری در آغوش گرفتیم که گویا دو برادر پس از سالها دوری باهم یکجا شده باشند!

همه اشک می ریختند ونمی توانستیم اشکهای خویش را مهار کنیم!

من با خواندن این مطلب بی اختیار گریه کردم و به عمق محبت در بین افراد این جامعه فکر کردم،  مردم ما مردمی خوبی هستند، و حتی دشمن شان را زود میبخشند چی برسد به هموطنی که دشمن پنداشته شده باشد.

خدایا! در این روزهای رمضان و نزدیک به عید چقدر خوب است که پسران اسیران هردو جانب (طالب ودولت) به دیدن پدرشان شان چشم خنک نمایند و یک عید واقعی پس از سالهای نصیب ملت رنج کشیده افغان باشد!

چقدر احساس خوشحالی میکنم، همین که تصور میکنم، روزهای عید هموطنانم با خیال راحت و خوشحال و بدون اندکترین ترسی ایام خوش عید را سپری کنند، نه ترسی انفجاری باشد و نه هم بمی!

خدایا! چنانچه دولت ما یک قدم پیش آمد و اعلان آتش بس کرد و طالب دو قدم پیش آمد و بعلاوه آتش بس اسیران را نیز آزاد می سازند، به دولتمردان ما درایت و هوش عنایت فرما تا در این وهله حساس یک قدم دیگر پیش بیایند و توکل بخدا که مخالفین شان نیز قدمی دیگری بردارند و بالآخره پوز استعمارگر به خاک مالیده و آرمان دیرینه افغان های هردم شهید (صلح و آشتی) را تحقق بخشند.

خدایا روزی بیاور که دوباره بتوانیم به اکناف کشورمان بدون هیچ ترس و لرز سفر نمائیم و دیگر هر لحظه انتظار انفجار بم و آمدن توپ و بم بر سرخانه را نداشته باشیم!

خدایا ما ملت افغان بسیار رنج کشیدم، دیگر ما را امتحان نکن خدایا وازین حالت نجات ما بده.

خدایا تو قادر و توانایی و همه امور در دست و فرمان توست به ما امنیت، آرامش را در کنار پابندی به دین و آیین ما ارزانی بفرما که حقا هیچ گونه عمل سخت در مقال اراده تو دشوار نمی نماید.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته