گزارش: تیم رسانه ی نجم

اداره ولایتی نجم بلخ برنامه بزرگترین سفره اتحاد و همدلی را در ۱۵ هم ماه مبارک رمضان در شهر مزارشریف در صحن روضه شریف برگزارنمود که بیشتر از هزار نفر ازهمشهریان محترم بلخ این برنامه دینی و اجتماعی را باحضورشان منور ساختند. محترم استاد حمیدالله نجیب استاد پوهحی شرعیات دانشگاه بلخ هدف برنامه را ترویج فرهنگ سازی افطاری دادن در بین مردم افغانستان بخصوص ولایت بلخ دانسته و اضافه نمودند که ” نهادجوانان مسلمان( نجم) افغانستان امروز در اکثر ولایت کشور برنامه افطارجمعی را زیر نام سفره اتحاد و همدلی راه اندازی نموده اند تاشود که ملت عزیزما این فرهنگ زیبا و پسندیده اسلامی را زنده نمایند وعبادت های جمعی را با کمال مهر و مهربانی انجام داده یک ملت متحد و با هدف باشند ” وبسوی وحدت دینی و ملی قدم بگذارند.

همچنان درهنگام افطار که وقت پذیرش دعای روزه داران هست محترم استاد سمیع الله حمیدی با تمام مشارکین این برنامه دست به دعا برداشته در حق مسلمانان جهان وخصوصا افغانستان دعا نمودند که امیداست مورد قبول درگاه الهی قرارگیرد.

قابل یاد آوری است که نهاد جوانان مسلمانان (نجم) همه ساله پانزدهم ماه مبارک رمضان را روز افطار جمعی اعلان نموده و در شهرها و ولایات مختلف کشور این برنامه ملی را راه اندازی می نماید، هدف برگزاری این برنامه ترویج فرهنگ سازی افطار دادن به دیگران و زنده ساختن روحیه اتحاد و همدلی در میان هموطنان کشور است، مصارف و هزینه های این برنامه از طرف تجار و اهل خیر شهر مزار شریف همکاری شد.