نجم بغلان به هماهنگی دفتر ساحوی جمعیت اصلاح بغلان کنفرانس را تحت عنوان ۸ثور برگزار نمود.
این کنفرانس با گردانندگی اسرار الله فکرت و تلاوت قاری شاه ناصر مرادی آغاز وسپس روی سه موضوع عمده .
۱. عوامل انقلاب کمونیزم
۲. علل پیروز مجاهدین
۳. پیامد های ۸ثور 
توسط اساتید محترم هریک استاد شجاع الدین رحمانی ریس دانشکده شرعیات بغلان ، استاد عبدالحلیم عظیمی استاد تربیه معلم و معاون جمعیت اصلاح بغلان و قاری صاحب نجیب الله حفیظی مسول جمعیت اصلاح بغلان بحث صورت گرفت.
و در اخیر برنامه ترانه حماسی توسط قاری شاه ناصر مرادی و دعاییه عبدالحلیم حکمت خاتمه یافت.

سخنرانان در این برنامه، پیروزی جهاد افغانستان در مقابل تجاوز ارتش سرخ را نتیجه جهاد و تلاش های متحدانه تمام مردم افغانستان بر علیه ارتش روس و مزدوران داخلی آن خوانده و این پیروزی را مربوط  به تمام کشور دانست، سخنرانان یکبار دیگر برای بدست آوردن آرمان شهدای جهاد کشور بر اتحاد و همدلی تاکید نمودند، قابل یاد دهانی است که نجم، سال 1397 هجری خورشیدی را سال اتحاد و همدلی عنوان نموده و تحت عنوان همین عنوان جوانان کشور را به سوی همدلی و اتحاد فراخوانده و برای داشتن یک افغانستان متحد و سربلند تلاش کنند.