گذارش:تیم رسانه ی نجم کندز

اداره ولایتی نجم کندز روز جمعه بتاریخ 25 حمل سال 1397 به هدف انتخاب مسوول جدید برای سال 1397 هـ ش در اداره ولایتی کندز طی یک برنامه منظم انتخابات را برگزار نمود. برنامه ساعت 2:30 بعد از ظهر روز جمعه با اشتراک علما، اساتید دانشگاه، متنفذین، اعضای جمعیت اصلاح کندز ، فعالان مدنی ، جوانان و منسوبین نجم با گردانندگی برادر صدام امینی و تلاوت زیبای محترم عبدالاحد نظری آغاز گردید.

ابتدا حضور و تشریف آوری مهمانان و اشتراک کننده گان را در برنامه خوش آمدید گفته هدف تدویر برنامه توضیح داده شد. بعدا محترم استاد حمزه مومن حکیمی رئیس نهاد جوانان مسلمان سخنانی را پیرامون انگیزه تاسیس نجم ، دست آوردهای نجم تا به حال و اهداف آن برای سال 97 برای اشتراک کنندگان وضاحت دادند.

ریس نجم در ادامه سخنانش اولویت های کاری نجم را برای سال 1397 هـ ش ارایه نموده و شعار نجم برای سال 97 را اتحاد و همدلی خواند و افزود: نجم امسال تلاش مینماید تا شعار اتحاد و همدلی را عام ساخته و در سراسر کشور ترویج نماید.

نجوم در مقابل هرنوع تعصب مبارزه نموده و برای تحکیم اخوت و برادری در کشور از هیچ نوع ایثار و فداکاری ها دریغ نمیورزند. نجم صلح را از هر جهتی باشد استقبال نموده و حمایت میکند. و تاکید نمود که هیچ پیام و برنامه ای جز پیام و رسالت الهی نمیتواند این ملت بزرگ را زیر یک چتر واحد جمع نماید.

سخنان استاد با شعار های حماسی مورد استقبال قرار گرفته همه با یک صدا با پیام های استاد جواب لبیک دادند. در ادامه محترم وحید الله رحمانی فعال مدنی و محترم حاجی ضیائی از متنفذین شهر کندز سخنان ارزشمند را ارایه نموده و فعالیت و تلاش های جوانان نجم را مؤثر دانسته روی مسولیت جوانان در قبال دین ، وطن و ملت شان تاکید نمودند. سپس پروسه انتخابات توسط محترم زیدالله عطیش مسئول تربیت نجم افغانستان تشریح نموده کاندان پیشنهادات را معرفی کرد و اعضاء و ارکان اداره ولایتی کندز پای صندوق رای رفته به کاندید مورد نظر شان رای دادند. در نتیجه انتخابات آزاد و شفاف محترم جمعه خان همتیار بحیث مسئول جدید نجم در ولایت کندز انتخاب گردید. محترم همتیار از ستارگان درخشان و رکن فعال نجم می باشد که سال گذشته بحیث مع مسئول یک اداره ساحوی انجام مسولیت نموده است.

به تعقیب اعلان نتایج محترم همتیار صاحب به عنوان مسوول جدید پیام هایش را برای اشتراک کننده گان و منسوبین نجم ایراد فرمودند از تمام منسوبین نجم خواستند تا باوی تعهد نمایند قسمیکه با مسوول قبلی نجم اخلاصمندانه کار و فعالیت نمودند وی را نیز درین راستا حمایت نموده و همکاری نمایند. اعضا و منسوبین نجم با شعار های “لبیک لبیک” این درخواست مسوول جدید را بدرقه نمودند.

برنامه با دعاییه محترم استاد محمد حبیب شعیل پایان یافت. برنامه با شعار های حماسی و میهنی ، سروده ها و تکبیرات به همراه بود.

#_اخپل_متی__اخپل_هیواد #_اتحاد_اتحاد #_بیرلگیمیز_وحدتمیز #_اتحاد_اتحاد