گذارش: بخش رسانه های نجم فراه

ولایت فراه عصر روز پنجشنبه شاهد برګزاری برنامه (تجدید نظم ولایتی نجم فراه) بود که با حضور ګسترده جوانان، محصلین ،علما،منسوبین نجم و دوست داران نجم انجام پذیرفت.
این برنامه رأس ساعت چهار بعد از ظهر با تلاوت قاری مشهور کشور جناب قاری صاحب محمد فقیریار آغاز یافت و مسئول برنامه محترم انجینیر عمادالدین عماد حاضرین مجلس و مهمانان ګرامی را که از ولایات دور تشریف فرما شده بودند، خوش آمدید ګفته اظهار امتنان نمودند.
سپس جناب استاد شفیق الله الهامی عضو هیئت رهبري نجم افغانستان نخست پیام و سلام رئیس نجم، استاد حمزه مؤمن حکیمی و هیئت محترم رهبری را ارائیه حُضار مجلس نموده سپس بحث را با اهداف والای نجم و راه های رسیدن به آن، مفصل و شیوا بیان فرمودند.
به تعقیب آن جوان با احساس و فعال مدنی و اجتماعی، عضو پارلمان جوانان افغانستان محترم نقیب الله نیکمل منحیث یک نظاره ګر فعالیت های نجم در طول سالهای پيش را ستوده و نقاط قوت نهاد جوانان مسلمان نجم را یکی یکی برجسته نمودند.
سپس کاندیدان دریافت مسئولیت ولایتی با اعلان نامهای شان غافل ګیر شده و به روی ستیج خواسته شدند، ایشان هریک
جناب محترم حمیدالله ذهین – رکن نجم فراه
جناب محترم انجینیر عماد الدین عماد – رکن نجم فراه
جناب محترم انجینیر خدایرحیم همت – رکن نجم فراه
سپس با معرفی هیئت انتخابات که متشکل از مهمانان محفل ( قاری صاحب محمد فقیر یار و استاد حامد الهام آمر معارف شهر ریاست معارف) و اعضاء هیئت رهبري، پروسه رأی دهی توسط ارکان و اعضاء نجم فراه انجام پذیرفت و در نتیجه جناب محترم انجینیر صاحب خدایرحیم همت منحیث مسئول جدید برای سال ( اتحاد و همدلی ) ۱۳۹۷ برګزیده شد.
در لحظات پایانی مجلس با عقد دستار بر سر مسئول قبلی نجم فراه استاد عبدالجبار مطمئن – معاون تعلیمات اسلامی ریاست معارف و دعائیه جناب محترم مولوی صاحب مجددی پایان پذیرفت.
قابل يادآوریست که حاضرین مجلس با همآهنګی بسوی خیمه صلح ولایت فراه حرکت نمودند و نماز جماعت عصر شان را آنجا ګذراندند، که آن رخداد نیز با دعائیه جهت به ارمغان آمدن صلح به کشور عزیز ما افغانستان به اتمام رسید.