گزارش: تیم رسانه یی نجم ولایت بلخ

وپژه برنامه انتخابات ولايتى نجم بلخ اليوم جمعه هفده هم ماه حمل سال 1397 هجری خورشیدی باتلاوت آيات از كلام اللهي توسط عبدالناصر مبشر آغاز گرديد متعاقباًانجيرصاحب طيب نديم مسؤلين هيئت رهبرى وتمام اشتراك كننده گان را خوش آمديد عرض نمود سپس انجينر صاحب عبدالواحد همت عضو هيئت رهبرى ومعاون نجم افغانستان در مورد كار واهداف نجم ايراد سخن نموده وجهت نشيد شدن مشتركين سفى الله مسلميار مسؤل تيم ترانه نجم بلخ ترانه را به خوانش گرفت سپس استاد ذبيح الله وهاب عضو هيئت رهبرى و مسؤل ارتباطات وتمويل نجم پيرامون انتخابات صحبت نمودند وبراى مشتركين كانديد ها را معرفى نمود سپس پروسه راي دهى آغاز گرديد.

اعضا و ارکان نجم ولایت بلخ با اكثر آرا انجينر صاحب طيب نديم مسؤل ولايتى ولايت بلخ براى يك سال انتخاب گرديد ومتعاقباً استاد حميد الله نجيب مسؤل جمعيت اصلاح در زون شما پيرامون مسوليت هاي جوانان ايراد سخن نمودند وهمچنان عتيق الله دين پرور مسؤل ليليه اتحاد امت اسلامي همكاري خود را با نجم بلخ اعلان نمود.
برنامه باگردانندگى احمد خالد راشد وبادعائيه حاجى صاحب اكرام به پايان رسيد.

قابل یاد آوری است، که نجم همه ساله برای انتخاب مسوولین ولایتی در هر ولایت انتخابات آزاد، شفاف و سری را دایر نموده و از طریق اکثریت آرای ارکان و اعضای نجم در ولایت های مربوطه مسوول نجم برای یک سال آینده انتخاب میگردد.و مسوول عمومی نجم نیز هر دوسال توسط یک انتخابات شفاف، آزاد وسری توسط ارکان نهاد جوانان مسلمانان در مجمع عمومی یا اجتماع ارکان انتخاب میگردد.

جریان انتخابات ولایتی نجم بلخ
ذبیح الله وهاب، عضو هیئت رهبری نجم در حال معرفی کاندیدان مسوول ولایتی نجم بلخ