به مناسبت ششمین اجتماع ارکان نهاد جوانان مسلمانان

 

نویسنده: محمد رضا «ذهین»

عضو نجم فراه و کوچکترین اشتراک کننده اجتماع ارکان 1397 نجم

          قبلاً فکر میکردم برادری یعنی از یک پدر و مادر بودن و در زیر یک سقف زندگی کردن، ولی اجتماع ارکان نجم به من آموخت که برادری واقعی یعنی همفکر و همپیمان بودن، برای دین الله یکجا شدن و جان و مال را در این مسیر مقدس فدا کردن است.

من رکن نجم نبودم و به عنوان مهمان در این اجتماع ایمانی اشتراک کردم، قبلاً برادرم در مورد خوبی ها و زیبایی های اجتماع ارکان برایم میگفت، بسیار مشتاق بودم تا بتوانم اشتراک نمایم ولی هرگز فکر نمیکردم این اجتماع بتواند تا این اندازه زیبا باشد. حالا بعد از اشتراک در این برنامه الهی خداوند مهربان خود را شکر میکنم که به من توفیق اشتراک را داد. به نظر من اجتماع ارکان یکی از بزرگترین نعمات خداوند متعال در روی زمین است. هر جوانی که از اجتماع ارکان نجم بی نصیب بماند در حقیقت از خیر و خوبی بسیاز بزرگی بی نصیب مانده است.

من از خداوند خود میخواهم تا تمام جوانان افغانستان را توفیق بدهد تا رکن نجم شده و بتوانند از این برنامه زیبا مستفید شوند و ایمان خود را با دیدن جوانان مخلص و با ایمانی که از سراسر کشور فقط برای رضای الله باهمدیگر جمع میشوند، تازه نمایند. و از خداوند متعال میخواهم تا سال آینده نیز من را توفیق بدهد تا در آن اشتراک نمایم. زیرا زمان اجتماع بسیار کم بود، فقط دو روز بود، ای کاش بیشتر از این میبود. وقتی در روز آخر با همدیگر خداحافظی میکردیم همه گریه میکردند، من را نیز گریه گرفته بود چون هنوز اشتیاق داشتم تا با برادران ایمانی خود بمانم، از درسهای زیبای و حیاتی اساتید مهربانم بیاموزم و برادران بیشتری را بشناسم.

خداوند برادران متدین و مجاهد نجم را در هر کجای که استند و برای دین عزیزمان خدمت میکنند حفظ نموده وحمایت شان کند. من یقین دارم که کشور عزیز مان با دستان برادران مان در نجم ساخته خواهد شد و آباد خواهد گردد و یقین دارم خون برادران مسلمان مانرا در سراسر جهان به توفیق الهی توقف خواهند داد و مرهم دردهایمان خواهند گردید. از هموطنان عزیز خود و مسلمانان جهان میخواهم که با برادران خود در  نجم یکجا شوند و برای دین خود خدمت نمایند، اگر نمیتوانند یکجا شوند، حد اقل از دعای خیر خود ما را فراموش نکنند.

شما را برای رضای الله دوست دارم.

جملۀ که بیشتر از همه در اجتماع ارکان شنیدم.