مسابقات تکواندو که روز جمعه مطابق به ۲۵ حمل سال جاری از سوی اداره ولایتی نجم کابل اداره ساحوی چهاردهی بین چندین کلپ تکواندو در رده های سنی نونهالان‌ . نوجوانان و جوانان دایر گردیده بود با دست آورد های این ورزشکاران در انجمن تکواندوکاران سعادت موفقانه به پایان رسید که در نتیجه ورزشکاران صاحب ۲۰ مدال طلا . ۲۰ مدال نقره . ۲۰ مدال برنز و ۸۰ تقدیرنامه گردیدند.

نجم ‍پیشتاز در هر عرصه