بسم الله الرحمن الرحیم

پیام تبریکی

رئیس و هیئت رهبری نهاد جوانان مسلمان-نجم- پنجمین سالگرد تأسیس “نجم” را به قیادت و منسوبین نجم و تمام جوانان کشور تبریک عرض می‌نمایند.

درین شکی نیست که نجم به توفیق الهی و قربانی‌ها و پایمردی‌های نجوم مجاهد صفت درین پنج سال گذشته صفحة جدیدی را برای جوانان این مرز و بوم رقم زدند و بستر خوبی را برای پیشرفت و توانمندی جوانان کشور آماده نمودند.

به مناسبت پنجمین سالگرد نجم از کوشش‌ها و تلاش‌های هزاران منسوب نجم در سرتاسر کشور تشکر نموده و از بارگاه الله متعال برای همه‌ی شان اجر جزیل خواهانیم.

قیادت نجم، به نمایندگی از تمام منسوبین نجم یکبار دیگر در مقابل ملت و جوانان کشور تجدید تعهد نموده و اعلان میدارد تا در حد وسع و توان خود تا آخرین لحظۀ زندگی از تلاش برای خدمت به وطن، ملت و جوانان کشور دست نکشیده و درین راه از هیچ نوع قربانی و تلاش دریغ ننمایند.

سربلند باد افغانستان

مستدام باد مسیر خدمت و قربانی

حمزه مومن حکیمی

سخنگوی نهاد جوانان مسلمان “نجم”

19 حوت 1395 هـ.ش

کابل افغانستان