بسم الله الرحمن الرحیم

مراسم تبریکی و تهنیت خود را به قیادت و منسوبین نجم و به تمام جوانان کشور عرض می نماییم. به یاری الله منان و حمایت بی شائبه جوانان کشور، امروز نهاد جوانان مسلمان “نجم” پنجمین سالگرد تأسیس خود را در حالی تجلیل میکند که فعالیت های وسیع و هر جانبۀ نجم در 31 ولایت افغانستان گسترش یافته است. پنج سال قبل به تاریخ 19 حوت 1390 بود که بنیاد این نهاد مبارک بدست نمایندگان جوانان از سرتاسر کشور گذاشته شد. درین شکی نیست که طی این پنج سال گذشته، که در مقیاس نهاد های اجتماعی عمر کوتاهی حساب میشود، نجم دستاورد های عظیم و بزرگی داشته و کامیاب شده است تا نسلی از جوانان کشور را تربیه نماید که هدف اصلی و نهایی شان حصول رضای پروردگار از طریق خدمت به وطن و ملت میباشد. نجم توانست تا در پنج سال گذشته بستر خوبی برای فعالیت های اجتماعی جوانان کشور ایجاد نموده و برای رشد استعداد های قیادی، اجتماعی وفردی آنها زمینه سازی نماید. ده ها هزار جوان افغانستان طی این پنج سال گذشته در برنامه های مختلف نجم سرگرم بوده و برای ارتقای ذهنی و فکری شان کوشا بودند. نجم در پنج سال گذشته نسلی از جوانان را برای قیادت کار اجتماعی جوانان در افغانستان تربیه نمود که توانایی هایی عظیمی از خود در قیادت جوانان نشان دادند. برنامه های عظیم و بزرگی را که ده ها هزار جوان در آن اشتراک نموده بود، همه توسط همین جوانان اداره و قیادت میگردید. نجم در پنج سال گذشته نسل جوان کشور را به سوی تعلیم و کسب علم تشویق نموده و برای کشف استعداد های علمی در کشور زمینه سازی نمود. مسابقۀ بزرگ و تاریخی ستارۀ معارف با اشتراک بیشتر از 70 هزار متعلم که توسط نجم در سرتاسر کشور راه اندازی شده بود در تاریخ معارف کشور مثیلی ندارد. نجم در پنج سال گذشته تلاش کرده است تا سطح فهم و دانش جوانان کشور را بالا ببرد. از طریق برنامه های مختلف تربیتی و شخصیت سازی که نجم برای جوانان کشور راه اندازی نموده و ده ها هزار جوان این کشور در آن شرکت نموده است در حقیقت بهترین نوع سرمایه گذاری برای آینده وطن میباشد. نهاد جوانان مسلمان عزم و اراده دارد تا در روشنی فهم درست از اسلام به کار تربیت و تنظیم نسل جوان کشور ادامه دهد تا باشد به تغییر مثبت اجتماعی و انکشاف ملی در کشور دستیابی حاصل گردد.