اداره ولایتی نهاد جوانان مسلمان (نجم) در هرات صنف آموزش زبان انگلیسی را به طور رایگان برگزار می نماید. این صنف که توسط استاذ ورزیده، انجینر احمد سهراب سالار، تدریس می شود، به آموزش سه کتاب آزر رید، بلک و بلو می پردازد. از امتیازات دیگر این صنف تقدیم برنامه های صوتی، تصویری، سخنرانی ها و ازمایش های امتحانی می باشد.

وقت ثبت نام: همه روزه از ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر

مکان ثبت نام: دفتر مرکزی نجم هرات، جاده بهزاد، بهزاد ۵

شرایط پذیرش: یک قطعه عکس، کاپی تذکره و ۱۰۰ افغانی