نهاد جوانان مسلمان (نجم) هفته جاری را جهت اعلان همدردی و حمایت از مسلمانان مظلوم در سراسر جهان به نام “همبستگی با امت اسلامی” مسمی نموده است، که در جریان آن به کنفرانس ها، سیمینارها، فعالیت های رسانه ای، کمپاین های انلاین و گردهمایی ها خواهد پرداخت.

قرار است گردهمایی بزرگی به همین مناسبت روز جمعه آینده در شهر کابل برگزار گردد که در آن علماء، محصلین و دیگر شهروندان کابل اشتراک خواهند ورزید.