به استقبال از ماه قرآن

نهاد جوانان مسلمان-نجم، اداره ولایتی کابل مسابقه حسن قرآئت صوت القرآن را با حضور داشت داوران ملی و بین المللی دایر می نماید،که برای برنده گان این مسابقه جوایز مختلف از قبیل کمپیوتر، سیت های موبایل و غیره جوایز در نظر گرفته شده است، بناء از همه علاقمندان که خواهان اشتراک در این مسابقه باشند دعوت به عمل می آورد که غرض ثبت نام به شماره تماس 0770972025

تماس بگیرند

زمان برگذاری: روزپنجشنبه 13 جوزا مطابق 25 شعبان المعظم، ساعت یک بعد از ظهر

مکان برگذاری: کابل، خوشحال خان، عقب بلاک های شاداب ظفر،دفتر مرکزی نهاد جوانان مسلمان(نجم)