در ایام عید سعید فطر، که شعیره دینی مسلمانان و جشن پیروزی بر شیطان و نفس محسوب می شود، اکثر رسانه های افغانی با اهانت تمام به ارزش های دینی و باورهای اجتماعی سرزمین متدین افغانستان، دست به نشر برنامه های فاحش و گمراه کننده زدند. خلاصه از عریان آشکار شدن خانم ها گرفته تا سخنان بیهوده و فحش مردان و پرزه و کتره گفتن های جوانان در برنامه های که فامیل ها آنرا مشاهده می کنند، از نشر هیچ نوع بی حرمتی ها در ایام عید ابا نورزیدند.

شماری از فعالان رسانه های اجتماعی در سراسر کشور، با احساس وجیبه دینی و وظیفه اجتماعی شان خواستند از طریق فیس بوک و دیگر رسانه های اجتماعی صدای نکوهش شان را در مقابل برنامه های مبتذل و گمراه کننده تلویزون ها و رادیوهای کشور، بلند نمایند. آنها در حالی که خواهان اعلان مقاطعه با این رسانه ها هستند از علماء، پارلمان کشور و ادارات مسئول دولتی میخواهند تا زمان اصلاح برنامه های شان، جواز فعالیت این رسانه های را ملغی اعلان نمایند.

در جریان یک هفته گذشته صدها افغان با این کمپاین همراه شده و صدای شان را برای اصلاح تام رسانه ای در کشور بلند کردند.

ازادی رسانه ها یکی از انگشت شمار دست آوردهای عمده حکومت بعد از رژیم طالبان به شمار می آید، اما واقعیت این است که اکثر رسانه ها از حمایت مالی و سیاسی غرب برخوردار بوده و رسانه ها مجبور به نشر موادی مورد علاقه غربی ها اند. به همین دلیل است که رسانه ها با چشم پوشی به ارزشهای والای اسلامی و افغانی به نشر هر گونه مواد مزخرف و بی معنی می زنند که نه تنها خالی از هر نوع فایده برای نسل جوان و نوجوان است بلکه باعث انحراف اخلاقی و ضیاع وقت آنان می گردد.

نهاد جوانان مسلمان (نجم) این کمپاین را گامی نیک پنداشته از تمام منسوبین و هواداران اش می خواهد در این کمپاین تا حد امکان سهم گرفته مسئولیت اجتماعی شان را ادا نمایند.

بخش ارتباطات

نهاد جوانان مسلمان (نجم)