پنج شنبه، ۲۱ جوزا، بخش تعلیمی نهاد جوانان مسلمان-هرات، پذیراي گرم حدودا ۳۰۰ دانشجو از مکاتب و دانشگاه ها در کنفرانسی تحت عنوان «اهمیت و روش‌های مطالعه» بود.

کنفرانس متذکره با تلاوت آیات قرانکریم توسط قاری صاحب محمد ناصر، ساعت ۴ بعد از ظهر آغاز یافت.

برنامه در دو مبحث ارائه گردید:

نخست استاد عبدالباری قانت استاد دانشگاه هرات پیرامون اهمیت مطالعه در زندگی صحبت داشتند. استاد فرمودند: مطالعه از نیازهای روحی و فکری هر فرد است و وسیلهِ جهت روشن ساختن مسير زندگی و معنی بخش و مفهوم دهنده به حیات انسانی است و  با مطالعه است که می توان به رشد و بالندگی فکری رسید و این مراد وقتی متحقق می شود که مطالعه‌ی منظم و پیوسته داشته باشیم.

در وقفه میان مبحث اول و دوم کلیپ معرفی نجم که کاری از ساخته های بخش میدیا نجم- هرات بود، در هر دو سالون بدست نشر سپرده شد و با استفاده از زمان اندک نجم به معرفی گرفته شد.

در مبحث دوم استاد احمد شفیق بهروزیان، پیرامون چگونگی و روش های مطالعه درس ارئه نمودند. درس استاد متشکل از اساسات مطالعه که شامل عوامل فزیکی (مکان و محیط)، ذهنی (انگیزه، اعتماد به نفس، تمرین های آرام بخش و عوامل حواس پرتی)، تعیین هدف در مطالعات، ترتیب جدول زمانبندی، مراحل مطالعه (بررسی اجمالی، دقیق خوانی، مرورکردن و تندخوانی) و استفاده از انواع متعدد ابزارها، می شد، با ظرافت و زیبایی بسیار تقدیم گردید.

کنفرانس بعدا ارائه پاسخ به سؤالات اشتراک کنندگان، ساعت ۶ عصر با دعائیه‌ی اتمام یافت.